Alla artiklar

Här visas en lista med alla artiklar på Distriktsläkare.com. Den nyaste artikeln visas överst. Klicka på en artikels bild eller rubrik för att läsa den.

Varje artikel ingår i en kategori och har olika sökord för att du enkelt ska kunna hitta liknande artiklar. Klicka på en kategori eller ett sökord för att visa liknande artiklar.


 • Debatt

  Debatt

  Här samlar vi aktuella debattartiklar som rör läkare i primärvården på olika sätt. Har du skrivit en debattartikel du vill sprida till kollegorna? Skicka den …Läs mer
 • Inhalatorer vid astma och KOL – översikt

  Inhalatorer vid astma och KOL – översikt

  Janusinfo har producerat en mycket bra översikt över tillgängliga inhalatorer för läkemedel vid astma och KOL. Tabellerna är sorterade dels efter vilken typ av substans …Läs mer
 • Tolkning av spirometri

  Tolkning av spirometri

  Spirometri är grunden för att ställa diagnosen KOL eller astma. Undersökningen är enkel att utföra och finns tillgänglig både på vårdcentraler och sjukhus. Spirometri kräver …Läs mer
 • Läkarintyg och blanketter

  Läkarintyg och blanketter

  Nedan hittar du en mängd medicinska blanketter, formulär och skattningsskalor som är användbara på din mottagning. Om du saknar någon eller har förslag på någon …Läs mer
 • Läkartidningens ABC

  Läkartidningens ABC

  Läkartidningen har i serien ”ABC om” korta, sammanfattande artiklar om vanliga diagnoser som går igenom anatomi, diagnostik och handläggning. Artiklarna innehåller tydliga bilder och flödesscheman. …Läs mer
 • Medicinska riktlinjer

  Medicinska riktlinjer

  Västra Götalandsregionens medicinska riktlinjer Regionala medicinska riktlinjer – Läkemedel – kortfattade, sammanfattade och lättlästa   Rekommenderade läkemedelsbehandlingar från Läkemedelsverket – innehåller en mängd medicinska riktlinjer för behandling …Läs mer
 • SCORE2 – skatta kardiovaskulär risk

  SCORE2 – skatta kardiovaskulär risk

  I uppdaterade SCORE2 skattas 10-årsrisken för kardiovaskulär död och icke-fatal stroke eller hjärtinfarkt. Jämfört med SCORE inkluderas alltså stroke och hjärtinfarkter som inte leder till …Läs mer
 • Audiogram – tolkning av audiometri

  Audiogram – tolkning av audiometri

  Ett audiogram är till stor hjälp för att skilja mellan olika typer av hörselnedsättningar som orsakas av t.ex. ledningshinder eller presbyacusis. Se exemplen på hur …Läs mer
 • Lathund för att skriva LOH

  Lathund för att skriva LOH

  Försäkringskassans LOH (Läkarutlåtande om hälsotillstånd) är en blankett som kan vara komplicerad att fylla i för läkare. Läkaren Mats Liljedahl har författat en lathund för …Läs mer
 • Videokurs i dermatoskopi

  Videokurs i dermatoskopi

  Se även: Dermatoskopikurs med John Paoli Dermatoskopi kan läras ut på olika sätt. Det australiensiska dermatologiska institutet tillsammans med Skin cancer college of Australia and …Läs mer
 • Ögonsjukdomar i primärvården – digital kurs

  Ögonsjukdomar i primärvården – digital kurs

  Lär dig det du behöver kunna om ögonsjukdomar av två erfarna ögonläkare. Läs mer om ögonkursen här Johan Ursberg Marcus von KnorringLäs mer
 • EKG-kurs med Sverker Jern

  EKG-kurs med Sverker Jern

  Vill du vara med nästa gång? Intresseanmälan till EKG-kurs med Sverker Jern     Sverker Jern, professorLäs mer
 • Sinuit – film från Strama om utredning och behandling

  Sinuit – film från Strama om utredning och behandling

  Sevärd film från Strama om skillnaden mellan förkylning och rhinosinuit och genomgång av när man kan misstänka bakteriell infektion.   Tre av dessa symtom krävs …Läs mer
 • Opioider – ekvivalenta doser för olika läkemedel

  Opioider – ekvivalenta doser för olika läkemedel

  Överläkare Carlo Mucchiano på Smärtenheten på Höglandssjukhuset i Eksjö har utarbetat en konverteringsguide för att underlätta byte och dosering av opioider då man t.ex. växlar …Läs mer
 • Impingement – subakromiell injektion

  Impingement – subakromiell injektion

  Impingement kan smärtlindras med en subakromiell injektion med kortison. Nedanstående videofilmer demonstrerar tekniken tydligt. Subakromiell injektion – dorsal teknik   Steg för steg – dorsal …Läs mer
 • Spirometrikurs för läkare

  Spirometrikurs för läkare

  Lär dig det du behöver kunna om spirometri som läkare i primärvården. Kursen i Göteborg är genomförd. Vi planerar eventuellt för en ny kurs hösten …Läs mer
 • ePed – läkemedelsbehandling av barn

  ePed – läkemedelsbehandling av barn

  ePed är ett beslutsstöd för läkemedel till barn som är nationellt och uppdateras av barnläkare i hela landet. Fördelen med ePed är att det ger …Läs mer
 • Videoteket – utbildning för läkare

  Videoteket – utbildning för läkare

  Allmänläkarkoordinatorerna i Skåne har spelat in flera videofilmer som diskuterar handläggning av olika sjukdomar i primärvården. Läkarna har gått igenom flera viktiga ämnen och du …Läs mer
 • Dygnsprofil blodsocker vid diabetes typ 2

  Dygnsprofil blodsocker vid diabetes typ 2

  Ge nedanstående dygnsprofil till dina diabetespatienter. De kan då göra blodsockermätningar under två dygn och ge dig mer information om hur deras blodsocker brukar ligga …Läs mer
 • Undersökningsteknik med ögonmikroskop

  Undersökningsteknik med ögonmikroskop

  Mycket bra genomgång av grundläggande undersökningsteknik med ögonmikroskop. Läkaren går igenom ögonmikroskopets alla inställningar och demonstrerar hur man undersöker en patient på bästa sätt.   …Läs mer
 • Rekommenderade läkemedel för barn

  Rekommenderade läkemedel för barn

  Läkemedel för barn är oftast inte specifikt utprovade för just barn. Barnläkare från sju landsting har nu samlat tillgänglig kunskap via forskning och beprövad erfarenhet …Läs mer
 • Om ovanliga diagnoser från Socialstyrelsen

  Om ovanliga diagnoser från Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen har skapat en omfattande kunskapsbank om de sjukdomar och skador som drabbar mindre än 100 per 1 miljon personer men leder till en omfattande …Läs mer
 • Medicinpodden

  Medicinpodden

  Medicinpodden görs av läkaren Rebecca Levi och hennes pappa Richard Levi som är erfaren neurolog med erfarenhet av allmänmedicin. Podcasten är en dialog där läkarna …Läs mer
 • Vaccin mot Covid -19 – samlad information för läkare och allmänhet

  Vaccin mot Covid -19 – samlad information för läkare och allmänhet

  Samlingssida för bra och korrekt information om vaccination mot Covid -19. Har du fler länkar? Tipsa gärna! Information till allmänheten om vaccinerna från Fredrik Elgh, …Läs mer
 • Best Science Medicine Podcast

  Best Science Medicine Podcast

  I Best Science Medicine Podcast diskuterar en professor i farmakologi och en docent i allmänmedicin hur bristfällig evidens mycket av det vi gör på våra …Läs mer
 • Primary Care Update Podcast

  Primary Care Update Podcast

  I Primary Care Update diskuteras aktuella ämnen för allmänläkare och deras vetenskapliga grund. Avsnitten är lättlyssnade på ca 30 minuter. Fokus är POEMS, Patient Oriented …Läs mer
 • Impulstest

  Impulstest

  Impulstest (head impulse test) används för att bedöma om den vestibulo-okleära rexlexen (VOR) är normal på båda sidor. Testet används främst vid diagnostik av yrsel. …Läs mer
 • Covid-19 – samlad information för läkare i primärvården

  Covid-19 – samlad information för läkare i primärvården

  Tipsa gärna om bra resurser genom att kontakta oss. Senast uppdaterad 30 januari. Senaste tillägg: Långtidscovid – samlad kunskap från läkare som själva drabbats. Covid …Läs mer
 • Gynstatus – gynekologisk undersökningsteknik

  Gynstatus – gynekologisk undersökningsteknik

  Instruktionsfilm som visar gynekologisk undersökningsteknik. Skapad av Karin Franzén och Karin Zetterström. Filmen visar undersökning av en plastmodell och omfattar förberedelser, yttre bedömning, spekulumundersökning och …Läs mer
 • Klinisk kemi – om labbprover

  Klinisk kemi – om labbprover

  Analysportalen är en omfattande resurs med information om bl.a. referensvärden för samtliga tillgängliga prover. Under respektive analys finns också ofta en ”Läs mer”-länk med fysiologisk …Läs mer
 • Undersökningsteknik inom ÖNH

  Undersökningsteknik inom ÖNH

  Video som visar god undersökningsteknik både i öron, näsa och hals.    Läs mer
 • Suturteknik för läkare

  Suturteknik för läkare

  God teknik vid suturering är viktigt för att få en god sårläkning och ett så snyggt ärr i huden som möjligt. Här finns flera svenska …Läs mer
 • Undersökningsteknik i öron, näsa och hals

  Undersökningsteknik i öron, näsa och hals

  Boken beskriver samtliga grundläggande undersökningstekniker inom öron-, näsa- och halsområdet som kan användas i öppenvård. Även den utrustning som rekommenderas för ett välutrustat öronrum på …Läs mer
 • Vanliga frågor om Distriktsläkare.com (F.A.Q.)

  Vanliga frågor om Distriktsläkare.com (F.A.Q.)

  Här finns vanliga frågor och svar om hur man gör olika saker på Distriktsläkare.com. Till frågorna finns också en korta filmer som visar hur olika funktioner …Läs mer
 • Byte mellan antidepressiva läkemedel

  Byte mellan antidepressiva läkemedel

  Den holländska sajten Psychiatrienet.nl som drivs av en psykiater har sammanställt en tabell som tydligt visar hur man byter mellan olika antidepressiva läkemedel. Välj nuvarande …Läs mer
 • PEF-kurva – tolkning och diagnostik av astma

  PEF-kurva – tolkning och diagnostik av astma

  Astma orsakas av en kronisk inflammation i luftrören som ger en variabel obstruktion av luftflödet i bronkerna. Diagnosen ställs vanligen på typisk anamnes och spirometri …Läs mer
 • Evidensbaserad medicin – lathund för läkare

  Evidensbaserad medicin – lathund för läkare

  Evidensbaserad medicin innebär att kliniska beslut baseras på en kombination av senaste vetenskapliga evidens i kombination med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Använd …Läs mer
 • Vaccination – samtal med tveksamma föräldrar

  Vaccination – samtal med tveksamma föräldrar

  På Rikshandboken för barnhälsovård finns en film som går igenom olika frågor som föräldrar kan ha kring vaccinationer. Ett av huvudbudskapen i filmen är att …Läs mer
 • SFAMpen – podcast från SFAM

  SFAMpen – podcast från SFAM

  SFAMpen är en podcast från ST-rådet inom SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) där de intervjuar personer som på olika sätt brinner för att utveckla sin del …Läs mer
 • Barnakuten

  Barnakuten

  Barnakuten.nu är en fantastisk sida som samlar en mängd matnyttig information om barns utveckling, barnsjukdomar och vaccinationer. Hemsidan riktar sig i första hand till föräldrar …Läs mer
 • Basal läkemedelsgenomgång för äldre

  Basal läkemedelsgenomgång för äldre

  Äldre patienter har ofta olämpliga läkemedel och det orsakar biverkningar och onödigt lidande. Dessutom beror en stor del av sjukhusinläggningarna på felaktig läkemedelsanvändning. Janusinfo har …Läs mer
 • EKG-tolkning

  EKG-tolkning

  Tolkning av EKG är en viktig klinisk färdighet som kräver ständig användning för att man ska behålla sin kompetens. En mängd resurser på nätet hjälper …Läs mer
 • Pascal ordinationsverktyg

  Pascal ordinationsverktyg

  Pascal ordinationsverktyg används för att ordinera läkemedel till dospatienter. Verktyget används av alla vårdgivare i landet och uppdateras löpande. Här samlar vi användbara länkar för …Läs mer
 • DVT – Wells kriterier för riskvärdering

  DVT – Wells kriterier för riskvärdering

  Wells kriterier (Wells score) är ett poängbaserat diagnostikstöd för att prediktera sannolikhet för DVT före ytterligare undersökningar. Vid låg risk och med negativ D-dimer kan …Läs mer
 • Studiebrev från SFAM

  Studiebrev från SFAM

  SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) har skapat många studiebrev som kan användas vid fortbildning i allmänmedicin, t.ex. i FQ-grupper eller i grupper av ST-läkare. Studiebreven …Läs mer
 • Lathund för sjukskrivningar

  Lathund för sjukskrivningar

  Att skriva läkarintyg för sjukskrivning kan vara komplicerat då mycket handlar om att bedöma arbetsförmåga vilket läkare har liten eller ingen utbildning inom. De formuleringar …Läs mer
 • Centorkriterier

  Centorkriterier

  Centorkriterier används vid utredning och diagnostik av tonsillit för att skilja mellan virus och bakterier som orsakande agens. Faryngotonsillit orsakas i knappt hälften av fallen …Läs mer
 • Antibiotika – lathund och vårdprogram

  Antibiotika – lathund och vårdprogram

  Att välja rätt antibiotika till rätt bakterie och till rätt patient kan vara komplicerat. Nedanstående länkar är ett försök att samla några av de bästa …Läs mer
 • Receptsnurran

  Receptsnurran

  Receptsnurran är ett enkelt verktyg för att räkna ut hur länge förskrivning av ett läkemedel borde räcka. Fyll i när du skrivit senaste receptet, hur …Läs mer
 • Ebola – allt om sjukdom och behandling

  Ebola – allt om sjukdom och behandling

  Utbrottet av ebola i västafrika är det största någonsin och en lokal katastrof för de värst drabbade länderna. WHO har även klassificerat det pågående utbrottet …Läs mer
 • Neurologstatus

  Neurologstatus

  Grundläggande neurologstatus innefattar ett fleratal olika undersökningsmoment. Nedanstående filmer går igenom de vanligaste momenten som kan användas som en slags screeningundersökning på patienter vid misstanke …Läs mer
 • Medibas

  Medibas

  Medibas är Sveriges största oberoende kunskapsstöd med särskilt fokus på primärvård. Det är ett mycket användbart beslutsstöd för läkare i primärvården. Medibas täcker ett stort …Läs mer
 • Königs operation

  Königs operation

  Königs operation innebär att avlägsna nagelanlaget för att åtgärda nageltrång. Videon nedan beskriver tekniken i detalj. Metod vid Königs operation Ledningsanestesi vid stortåns bas. Anbringa …Läs mer
 • Min förskrivning

  Min förskrivning

  I Min förskrivning kan du som läkare får statistik över alla recept du har skrivit ut. Du kan använda informationen till att reflektera kring vilka …Läs mer
 • LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

  LPT – lagen om psykiatrisk tvångsvård

  Två olika lagar reglerar tvångsvård inom sjukvård: LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård). Dessutom finns LVM (Lagen om vård av …Läs mer
 • DSM-5 Självskattning av aktuella symtom

  DSM-5 Självskattning av aktuella symtom

  Hitta formuläret här: DSM-5 – Självskattning av aktuella symtom Självskattningsskalan för DSM-5 är tänkt att underlättare för läkare att översiktligt identifiera problemområden för en patient inom …Läs mer
 • Cuviva – bättre vård i hemmet för multisjuka äldre

  Cuviva – bättre vård i hemmet för multisjuka äldre

  Cuviva har skapat en teknisk plattform som främst är tänkt att förbättra vården i hemmet för multisjuka och sköra äldre. En sjuksköterska ger patienten en …Läs mer
 • Behandling av vanliga infektioner – Stramas riktlinjer

  Behandling av vanliga infektioner – Stramas riktlinjer

  Strama med flera har uppdaterat regnbågsbroschyren som sammanfattar riktlinjer för behandling av vanliga infektioner. Häftet har varit mycket uppskattat och är kanske den viktigaste resursen …Läs mer
 • FRAX – beräkna risk för fraktur

  FRAX – beräkna risk för fraktur

  FRAX är ett verktyg för att beräkna en persons risk för att få en fraktur inom 10 år. Verktyget tar hänsyn till faktorer som ålder, …Läs mer
 • Antibiotikasmart

  Antibiotikasmart

  Antibiotikasmart är en interaktiv utbildning med patientfall och test med syftet att öka kunskapen om bakteriers uppbyggnad, olika antibiotikatypers verkningsmekanism och när det är rätt …Läs mer
 • Doctrin

  Doctrin

  Doctrin är ett svenskt företag som utvecklar beslutsstöd och kommunikationsverktyg för befintliga vårdgivare. Syftet är att hjälpa sjukvården att nå högre medicinsk kvalitet, mindre stressad …Läs mer
 • Smärtteckning

  Smärtteckning

  Smärta kan vara svår att beskriva i ord. Här finns länk till en smärtteckning som patienten själv kan fylla i. Bra att be patienten fylla …Läs mer
 • Medicinska länkar

  Medicinska länkar

  Här samlar vi användbara medicinska länkar som vi valt ut och sammanställt. Målet är att fokusera på länkar som kan vara användbara i det dagliga kliniska arbetet. Om …Läs mer
 • Otoskopi – patientfall med bedömning av trumhinna

  Otoskopi – patientfall med bedömning av trumhinna

  Otoskopi är en enkel teknik men att bedöma hörselgången och trumhinnan kan vara komplicerat ibland. De tekniker läkare kan använda är otoskopi, otomikroskopi, pneumatisk otoskopi …Läs mer
 • Diagnostik

  Diagnostik

  Här hittar du guider till hur man tolkar olika skattningsskalor som används inom sjukvården och stöd för tolkning av spirometri vid misstanke om astma eller …Läs mer
 • Tolkning av MADRS-S

  Tolkning av MADRS-S

  Öppna frågeformuläret MADRS-S är ett frågeformulär där en patient själv får svara på nio frågor om sitt psykiska tillstånd. Frågorna omfattar sinnesstämning, oro, matlust och …Läs mer
 • Barnvaccinationsprogrammet – lathund

  Barnvaccinationsprogrammet – lathund

  Som vuxen kan det vara svårt att minnas vilka vaccinationer man fått i sin barn- eller ungdomstid om man inte har kvar dokumentationen. Nedanstående bild …Läs mer
 • Diabeteshandboken

  Diabeteshandboken

  Diabeteshandboken är en praktiskt inriktad hemsida som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som arbetar med diabetes. Innehållet är heltäckande från diagnostik av diabetes till behandlingsmål, …Läs mer
 • SCORE – uppskatta risk för kardiovaskulär sjukdom

  SCORE – uppskatta risk för kardiovaskulär sjukdom

  SCORE är en algoritm för att uppskatta procentuell beräknad risk att avlida i kardiovaskulär sjukdom (stroke, hjärtinfarkt eller perifer kärlsjukdom) inom 10 år. Algoritmen kan ge …Läs mer
 • Bristolskalan

  Bristolskalan

  Bristolskalan (Bristol Stool Scale) är ett verktyg för att bedöma avföringens konsistens och därmed passagetid genom mag-tarmkanalen. Skalan kan användas för att följa förändringar i …Läs mer
 • Anatomi i 3D

  Anatomi i 3D

  Zygote Body är en tjänst som låter dig visa tredimensionella anatomiska modeller av både en kvinna och en man. Verktyget är mycket användbart tillsammans med …Läs mer
 • Pigluxation

  Pigluxation

  Pigluxation är en subluxation av caput radii ur ligamentum anulare i armbågen. Den typiska patienten är ett barn i 1-4-årsåldern som plötsligt inte vill röra …Läs mer
 • Ögonmikroskopi – olika undersökningsfynd

  Ögonmikroskopi – olika undersökningsfynd

  Nedanstående filmer visar klassiska undersökningsfynd vid ögonmikroskopi. De tre översta filmerna är inspelade av den amerikanske ögonläkaren Dr. Timothy Root. Ljusväg och celler i främre kammaren …Läs mer
 • IPSS – tolkning av resultat

  IPSS – tolkning av resultat

  IPSS är ett självskattningsformulär för bedömning av symtom från prostata som påverkar vattenkastningen. Frågorna behandlar både tömningssymtom (startsvårigheter, ofullständig tömning, krystning) och lagringssymtom (täta trängningar, …Läs mer
 • Kost vid fetma

  Kost vid fetma

  SBU har gått igenom vetenskaplig evidens angående olika typer av kost vid fetma. Man har alltså fokuserat på feta personer och gör ingen värdering av …Läs mer
 • Hudatlas – översikt i dermatologi

  Hudatlas – översikt i dermatologi

  Hudatlas är en lärobok i dermatologi som utkommit i flera upplagor. Boken innehåller bilder av 50 dermatoser med fallbeskrivningar, differentialdiagnoser, förslag till behandling och kommentarer. Ett …Läs mer
 • Hudatlas

  Hudatlas

  Hudatlas är en enkel lärobok med bra bilder och kortfattade beskrivningar av 50 hudsjukdomar. Boken innehåller fallbeskrivningar med differentialdiagnoser och förslag till behandling. Några av …Läs mer
 • Medlemsvillkor för Distriktsläkare.com

  Medlemsvillkor för Distriktsläkare.com

  Villkor mellan Läkarnätverket i Sverige AB (org. nr. 556993-1438), nedan kallat Distriktslakare.com eller webbplatsen, och den fysiska person, nedan kallad medlem, som registrerar medlemskap på Distriktslakare.com. …Läs mer
 • Gröna öar i primärvården

  Gröna öar i primärvården

  Ola Bergstrand är specialist i allmänmedicin och arbetar i Region Skåne som verksamhetsstrateg. Han har skrivit en rapport som heter ”Hur behåller man och lockar …Läs mer
 • HbA1c översatt till medelblodsocker

  HbA1c översatt till medelblodsocker

  Med denna tabell kan du jämföra HbA1c (medelblodsocker under de senaste 6-8 veckorna) med motsvarande genomsnittsvärde för P-glukos. HbA1c (IFCC)  P-glukos medelvärde (mmol/l) 20 3,8 …Läs mer
 • SMS-livräddare

  SMS-livräddare

  SMS-livräddare är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp. Det finns i Stockholms län och i Västra Götalands län. Det startade …Läs mer
 • Influensa – information om vaccination

  Influensa – information om vaccination

  Nu startar landstingen den årliga vaccination mot säsongsinfluensa. Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande riskgrupper att vaccinera sig: Alla personer över 65 års ålder (födda 1952 eller tidigare) Personer, …Läs mer
 • Sväljes hela

  Sväljes hela

  ”Sväljes hela” är ett hjälpmedel som visar vilka läkemedel som måste eller bör sväljas hela. Förteckningen är framtagen av Apoteket AB och är en en sammanställning av …Läs mer
 • Läkemedelsboken

  Läkemedelsboken

  Läkemedelsboken finns numera bara på nätet. Den sista tryckta versionen gavs ut år 2014. Läkemedelsboken ges ut av Läkemedelsverket och syftet är att ge producentoberoende …Läs mer
 • Dermatologiatlas

  Dermatologiatlas

  Dermatology Atlas är en utmärkt resurs för dermatologiska bilder som innehåller ca 9 000 bilder sorterade efter diagnos. Det finns tyvärr ingen klinisk information men …Läs mer
 • Öroninfektioner – anatomi och diagnostik

  Öroninfektioner – anatomi och diagnostik

  Nedanstående videofilmer syftar till att reda ut anatomi, diagnostik och terminologi vid öroninfektioner. Dr. MJ Sylvester förklarar på ett lättfattligt och humoristiskt sätt hur man …Läs mer
 • Knästatus

  Knästatus

  Nedanstående korta, tydliga videofilmer visar grundläggande ortopediskt status. I översta filmen får du tips om att pressa patella utåt för att lättare kunna aspirera från …Läs mer
 • AT-läkarna podcast

  AT-läkarna podcast

  AT-läkarna är en podcast där två AT-läkare pratar om livet som ung läkare tillsammans med inbjudna kollegor. Läkarna heter Ann-Catrine Codan och Ida Björnstjerna och …Läs mer
 • Generalisterna Podcast

  Generalisterna Podcast

  Generalisterna Podcast görs av en specialist och tre ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm. Syftet är att lyfta fram allmänmedicinen, försöka förändra sjukvården till det bättre …Läs mer
 • Hans Rosling

  Hans Rosling

  Hans Rosling var professor i internationell hälsa och en internationellt känd föreläsare inom folkhälsa. Han är känd för att ha utmanat våra föreställningar om hur världen …Läs mer
 • Mina patientfall

  Mina patientfall

  Den erfarna distriktsläkaren Per Malm har samlat en mängd intressanta patientfall ur sin läkargärning i en bok. Per har främst arbetat i en sjukstuga i …Läs mer
 • Anatomi i 3D

  Anatomi i 3D

  3D Anatomy Atlas är en användbar tjänst för att repetera anatomi eller visa en patient en roterbar, anatomisk modell och förklara något i samband med ett …Läs mer
 • Otoskopi – undersökningsteknik vid otit

  Otoskopi – undersökningsteknik vid otit

  God undersökningsteknik är viktig vid undersökning av örat, inte minst då du undersöker barn. Nedanstående filmer visar olika tips gällande patientens position, hur du håller …Läs mer
 • CHA2DS2-Vasc

  CHA2DS2-Vasc

  CHA2DS2-Vasc är ett beslutsstöd för läkare vid bedömning av patienter med förmaksflimmer som används för att bedöma riskfaktorer och värdera indikation för antikoagulerande läkemedel. Syftet …Läs mer
 • E-recept på nätet

  E-recept på nätet

  Tjänsten E-recept.se ger läkare möjlighet att skapa e-recept via en webbläsare. Inloggning kan ske med lösenord eller med Bank-ID. Tjänsten är enkel att använda och …Läs mer
 • DermIS.net – bra dermatologiska bilder för läkare

  DermIS.net – bra dermatologiska bilder för läkare

  ODermIS.net är en mycket omfattande resurs inom dermatologi för läkare. Databasen innehåller tusentals hudbilder på samtliga vanligt förekommande hudsjukdomar. Skapare är två tyska universitet. Möjligt …Läs mer
 • Gipsning av radius, scaphoideum och hand

  Gipsning av radius, scaphoideum och hand

  Videofilmer som visar god teknik vid gipsning av underarm och hand. Filmerna är inspelade av läkare på Handkirurgiska kliniken på Sahlgrenska. Radiusskena Scaphoideum med plastgips Fingerskena …Läs mer
 • Behandling med kortison

  Behandling med kortison

  Läkemedel innehållande kortison innehåller olika potenta substanser. Här listas ekvivalenta doser, terapeutisk effekt samt ges en översikt över olika styrkor av glukokortikoider. Kortison har ingen …Läs mer
 • CollaboDoc

  CollaboDoc

  CollaboDoc har utvecklat ett system där en patient lämnar en stor del av sin anamnes via en pekskärm i väntrummet. Informationen hanteras sedan av en …Läs mer
 • Smittskyddsblad

  Smittskyddsblad

  Smittskyddsläkarföreningen har sammanställt bra informationsblad för läkare och patienter gällande de vanliga smittsamma sjukdomarna i Sverige. Nedan finns länkar till de sjukdomar vi oftast stöter …Läs mer
 • Patientinformation

  Patientinformation

  Det finns många bra resurser på nätet som ger god patientinformation gällande många olika sjukdomar. Denna artikel samlar de bästa på ett ställe för att …Läs mer
 • Digitalt stetoskop – Thinklabs One

  Digitalt stetoskop – Thinklabs One

  Think labs One är ett digitalt stetoskop som består av en rund enhet till vilken man kan ansluta vilka hörlurar som helst. Själva stetoskopet känns …Läs mer
 • Standardiserade vårdförlopp

  Standardiserade vårdförlopp

  Målet med standardiserade vårdförlopp är att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. De beskriver de utredningar och behandlingar som …Läs mer
 • Nomenklatur inom dermatologi

  Nomenklatur inom dermatologi

  Dermatologin har sin egen nomenklatur för att beskriva undersökningsfynd. Många diagnosers namn innehåller dessa ord och om du lär dig systemet för nomenklaturen underlättas diagnostiken betydligt. Bra …Läs mer
 • Dermnet NZ – bilder på hudsjukdomar

  Dermnet NZ – bilder på hudsjukdomar

  Dermnet NZ är en hudatlas med ett omfattande bibliotek bilder på hundratals olika hudsjukdomar. Hemsidan är mycket användbar för distriktsläkare eftersom bilderna håller en hög …Läs mer
 • Kongressresor för distriktsläkare

  Kongressresor för distriktsläkare

  Föreningen ”The Scandinavian Delegation of Family Physicians” organiserar resor till kongresser för allmänläkare/familjeläkare över hela världen. Föreningen har funnits i över 25 år och reser …Läs mer
 • Excision av lipom

  Excision av lipom

  Lipom på extremitet som excideras visas i denna video. Lipomet är omgivet av en tunn kapsel och är lätt att avlägsna medan lipom som sitter …Läs mer
 • Giftinfo – för läkare

  Giftinfo – för läkare

  Giftinformationscentralen har skapat en särskild webbplats för läkare med omfattande information om förgiftningar som överdoseringar av läkemedel, droger, kemiska ämnen, insektsbett med mera. En bra …Läs mer
 • Handstatus

  Handstatus

  Ortopediskt status med noggrann genomgång av undersökning av hand och handled. Filmen visar även specifika tester för karpaltunnelsyndrom med Tinells test, Phalens test, Allens test …Läs mer
 • Sad Persons Scale

  Sad Persons Scale

  Bedömning av risk för suicid är komplicerat. Skalan ”Sad Persons Scale” är ett hjälpmedel för att gå igenom de vanligaste riskfaktorerna. Skalan omfattar 10 punkter …Läs mer
 • The NNT – stöd för evidensbaserad medicin

  The NNT – stöd för evidensbaserad medicin

  En grupp läkare har gått igenom olika läkemedelsstudier och skapat ett system för att värdera om vinsterna med behandlingen är större än risken för skador …Läs mer
 • Stansbiopsi – god teknik vid hudbiopsi

  Stansbiopsi – god teknik vid hudbiopsi

  Två instruktionsfilmer som visar god teknik vid stansbiopsi av hudförändring. Nedanför filmen finns en mängd råd vid hudbiopsi från patologer. Kort genomgång Mer detaljerad genomgång …Läs mer
 • FAS UT

  FAS UT

  FAS UT är en handbok som handlar om att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Boken är skriven av  Claes Lundgren som är specialist i …Läs mer
 • MDQ – screening för bipolaritet

  MDQ – screening för bipolaritet

  Öppna frågeformuläret för MDQ MDQ är ett frågeformulär som ger möjlighet att screena för förekomst av bipolär sjukdom. Patienten svarar ja eller nej på tretton …Läs mer
 • Rektoskopi

  Rektoskopi

  Rektoskopi beskrivs i denna video från läkarutbildningen på Örebro Universitet. Först visas hur man sätter ihop ett rektoskop och därefter demonstrerar en överläkare med hjälp …Läs mer
 • Oftalmoskopi

  Oftalmoskopi

  Genomgång av oftalmoskopi (även kallat fundoskopi) för att undersöka röd reflex och ögonbotten. Filmen innehåller genomgång av hur ett oftalmoskop fungerar och god teknik vid undersökning för …Läs mer
 • Amslers test

  Amslers test

  Amslers grid-test används vid misstanke om AMD, makuladegeneration. Testet utförs med glasögon på. Om patienten har progressiva glasögon ska han eller hon titta genom den del av glasögonen …Läs mer
 • Månadens fråga – resultat

  Månadens fråga – resultat

  Här ser du resultatet av de omröstningar vi har haft tidigare på Distriktsläkare.com. Omröstningarna visas bara för inloggade läkare och varje läkare kan bara rösta …Läs mer
 • Ögonsjukdomar – bok om undersökningsteknik

  Ögonsjukdomar – bok om undersökningsteknik

  Docent Rudolph Hahnenberger har skrivit en bok om undersökningsteknik vid ögonsjukdomar. Boken riktar sig till läkare som har behov av att repetera kunskap i oftalmologi. …Läs mer
 • ABCDE-regeln vid malignt melanom

  ABCDE-regeln vid malignt melanom

  ABCDE-regeln används vid bedömning av hudförändringar och är ett bra hjälpmedel för allmänläkare och patienter själva att följa sina hudförändringar. Hänsyn bör även tas till …Läs mer
 • Rygg- och nackstatus

  Rygg- och nackstatus

  Instruktion för läkare vid undersökning av rygg och nacke med inspektion, palpation, test av rörlighet och även neurologi vid misstanke om diskbråck inklusive Laségues test. …Läs mer
 • Fotstatus vid diabetes

  Fotstatus vid diabetes

  Undersökning av fötter hos patienter med diabetes är viktig. Målsättningen är att minska antalet fotsår, deformiteter, smärttillstånd och amputationer. Nedanstående film visar tydligt hur man gör …Läs mer
 • Om boken ”Klinisk kemi”

  Om boken ”Klinisk kemi”

  Boken ”Klinisk kemi – kortfattad analystolkning” innehåller en mängd praktiska tips och råd vid tolkning av labbprover. Det inledande kapitlet går bl.a. igenom laboratorieprocessens olika …Läs mer
 • Cochrane Summaries

  Cochrane Summaries

  Cochrane är en internationell, oberoende, icke-vinstdrivande organisation som finansieras av bl.a. regeringar, universitet, sjukhusfonder och olika donationer. De arbetar med att sammanställa och utvärdera medicinsk …Läs mer
 • Nikola – resurs för urininkontinens och tarmstörning

  Nikola – resurs för urininkontinens och tarmstörning

  Nätverket Nikola (Nätverk inkontinens kommuner och landsting) är ett oberoende, nationellt nätverk som arbetar för att utveckla vården för patienter med inkontinens, annan blåsfunktionsstörning och tarmfunktionsstörning. …Läs mer
 • Amsels kriterier

  Amsels kriterier

  Amsels kriterier används vid diagnostik av bakteriell vaginos. Förutom typisk anamnes och kliniska fynd innefattar de: pH >4,5 i flytning Homogen, mjölkaktig flytning Fisklukt vid tillsats …Läs mer
 • Läkemedel under graviditet

  Läkemedel under graviditet

  Läkemedel till gravida kvinnor kräver särskild bedömning eftersom många läkemedel är ofullständigt studerade vid graviditet eller skadliga för fostret under graviditet. Nedan visas en översikt …Läs mer
 • Medicin på webben

  Medicin på webben

  Boken ”Medicin på webben” är en praktisk guide till hur man söker efter medicinsk information på Internet. Syftet är att visa hur man kan höja kvaliteten …Läs mer
 • Excision av naevus

  Excision av naevus

  Videon nedan beskriver god teknik vid excision av naevus. Metod vid excision av naevus Incisionen görs ovalär i hudens sprickriktning. Markera incisionslinjerna med penna. Bedöva …Läs mer
 • Artrocentes i knäled

  Artrocentes i knäled

  Artrocentes i knä, dvs att tömma ut ledvätska från knäleden (även kallat knätappning) är ett diagnostiskt ingrepp som kan vara till stor hjälp när ett …Läs mer
 • Suicidstegen – bedömning av risk för suicidförsök

  Suicidstegen – bedömning av risk för suicidförsök

  Suicidstegen är ett verktyg för att identifiera människor som är i riskzonen för suicidförsök eller suicid och är en hjälp för läkaren att strukturera upp …Läs mer
 • MRSA

  MRSA

  MRSA betyder meticillinresistenta Staphylococcus aureus (gula stafylokocker) och innebär resistens mot betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer) som ofta används vid behandling av stafylokockinfektioner. ”Vanliga” S. aureus och …Läs mer
 • Dermatom

  Dermatom

  Kroppens dermatom och hudnerver. Det finns 8 cervikala nerver (C1 har inget dermatom), 12 thorakala nerver, 5 lumbala nerver och 5 sakrala nerver. Varje nerv …Läs mer
 • Borrelia – tolkning av serologi

  Borrelia – tolkning av serologi

  Serologi kan användas vid  borrelia vid misstanke om neuroborrelios, akrodermatit eller artrit. Diagnostiken bygger på detektion av antikroppar av Ig G och Ig M-typ. Vid erythema …Läs mer
 • Är läkarbristen överdriven?

  Är läkarbristen överdriven?

  Det har under senare tid framförts från bl.a. Läkarförbundet, Distriktsläkarföreningen och media att det råder en akut brist på läkare inom bl.a. primärvården och att …Läs mer
 • Fot- och fotledsstatus

  Fot- och fotledsstatus

  Genomgång av ortopediskt rutinstatus för fot och fotled. Innefattar bl.a. tå- och hälgång, inspektion av fotvalv, tecken till hammartå, inspektion samt palpation av foten. Filmen visar …Läs mer
 • Hjärt-lungräddning (HLR)

  Hjärt-lungräddning (HLR)

  Som sjukvårdspersonal är det viktigt att regelbundet repetera hjärt-lungräddning (HLR). Nedanstående film från Röda Korset visar tydligt hur man utför HLR på ett bra sätt. …Läs mer
 • Riskmotor vid diabetes från NDR

  Riskmotor vid diabetes från NDR

  NDR (Nationella Diabetesregistret) erbjuder ett verktyg för att beräkna och optimera en patients kardiovaskulära risk. Genom att mata in kända parametrar (HBA1c, diabetesdebut, blodtryck, kolesterolvärden …Läs mer
 • Ronden Podcast

  Ronden Podcast

  Ronden Podcast görs av tre läkare i Stockholm och är Sveriges första medicinska podcast. I Ronden avhandlas högt och lågt om medicin. Ett nytt avsnitt spelas …Läs mer
 • Medinsikt – utmärkta medicinska kompendier

  Medinsikt – utmärkta medicinska kompendier

  Tidigare läkarstudenten Erik Boberg som nu är färdig läkare har på ett oerhört ambitiöst sätt sammanställt sina anteckningar från läkarutbildningen på hemsidan Medinsikt.se. Med hjälp …Läs mer
 • Journalsystem – önskelista för läkare

  Journalsystem – önskelista för läkare

  I tidskriften AllmänMedicin, nummer 4 2013, har jag (Magnus Ängslycke, ST-läkare på Sörhaga Vårdcentral i Alingsås) skrivit en artikel som syftar till att samla läkares …Läs mer
 • Number needed to treat

  Number needed to treat

  NNT betyder number needed to treat och används inom medicinsk forskning för att beskriva antalet patienter som behöver behandlas under en angiven tidsperiod för att …Läs mer
 • Vitalparametrar för barn

  Vitalparametrar för barn

  Vitalparametrar och normalvärden för barn i olika åldrar är viktiga uppgifter vid bedömning av akut sjuka barn. Andningsfrekvens, puls och blodtryck varierar stort mellan barn …Läs mer
 • Varför blundar man för nätjournalers nackdelar?

  Varför blundar man för nätjournalers nackdelar?

  I Uppsala län har patienterna fått tillgång till sina journaler via nätet och man vill nu driva igenom detta i hela landet. Det finns självklart …Läs mer
 • Att sluta röka – råd om samtal kring rökning

  Att sluta röka – råd om samtal kring rökning

  Att hjälpa människor att sluta röka är en mycket viktig uppgift för sjukvården. Socialstyrelsen har tagit fram en kort film om samtal med patienter om …Läs mer
 • Till stafettläkarens försvar?

  Till stafettläkarens försvar?

  Under våren har jag med stigande förvåning läst både små och stora tidningars ledarsidor och där kunnat konstatera att det råder en samstämd åsikt: stafettläkaren …Läs mer
 • Tolkning av HAD för bedömning av depression och ångest

  Tolkning av HAD för bedömning av depression och ångest

  HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett enkelt självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt …Läs mer
 • Det fattas 1400 specialister i allmänmedicin!

  Det fattas 1400 specialister i allmänmedicin!

  Läkarförbundets bemanningsenkät publicerades i mars. För första gången på 15 år så har man kartlagt bemanningen inom primärvården, basen i svensk sjukvård. Enkäten var unik …Läs mer
 • Tolkning av AUDIT för bedömning av alkoholkonsumtion

  Tolkning av AUDIT för bedömning av alkoholkonsumtion

  Öppna frågeformuläret för AUDIT AUDIT värderar konsumtion av alkohol är ett hjälpmedel för att identifiera patienter som har ett riskbruk, skadligt bruk eller beroende av …Läs mer
 • Projektarbete

  Projektarbete

  Alla ST-läkare måste genomföra ett vetenskapligt arbete inom ramen för ST. Projektarbetet ska omfatta minst 10 veckors heltidsstudier (kurs i forskningsmetodik räknas in). Detta uppfyller …Läs mer