FRAX – beräkna risk för fraktur

FRAX är ett verktyg för att beräkna en persons risk för att få en fraktur inom 10 år. Verktyget används för att bedöma risk för osteoporos.

Verktyget tar hänsyn till faktorer som ålder, kön, tidigare frakturer, kortisonbehandling, rökning och alkoholkonsumtion.

Både rökning, alkohol och kortison verkar ha en dosberoende effekt, dvs ju mer en person exponeras för dessa faktorer desto högre risk för fraktur. FRAX tar inte hänsyn till detta utan beräknar en medeldos. Vid hög eller låg exponering kan resultatet behöva justeras.

Reumatoid artrit (RA) är en riskfaktor för fraktur men ska bara anges om det finns kliniska eller laboratoriska bevis för diagnosen. Osteoartrit är istället troligen skyddande mot fraktur.

  • Beräkna frakturrisk här: FRAX

Relaterade artiklar

Svar