Juridisk information

Vi strävar efter att ständigt hålla informationen på Distriktsläkare.com aktuell, korrekt och uppdaterad men reserverar oss för eventuella felaktigheter i innehållet. Informationen på Distriktsläkare.com är endast avsedd för läkare. Läkare som använder informationen från Distriktsläkare.com ska själva värdera informationen och vid behov bekräfta informationen från andra källor innan den används i medicinsk diagnostik eller behandling.

Distriktsläkare.com tar inte något som helst ansvar för eventuella skador eller andra komplikationer som uppstår genom användandet av information från Distriktsläkare.com för läkare eller tredje part. Patienter som söker allmänna råd uppmanas att kontakta läkare.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.

Relaterade artiklar