Uppdatering diabetes typ 2 (Göteborg)

torsdag-fredag 8-9 november 2018

Välkommen till vår populära utbildning inom diabetes typ 2 den 8-9 november i Göteborg! Du får bred och aktuell kunskap om hur du bäst behandlar dina patienter i din kliniska vardag. Kursen är utökad till två dagar och har ett bredare innehåll än tidigare. Målgrupp är läkare i primärvården.

Peter Fors, diabetesspecialist

 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, “Årets diabetesläkare” enligt Svensk förening för diabetologi. Peter är en mycket uppskattad föreläsare och den som skapat den populära hemsidan Diabeteshandboken.se.
 • Patientfall: utbildningen baseras helt på verkliga patientfall.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsindustrin.
 • Plats och kostnad: Hotel Eggers på Drottningtorget bredvid Centralstationen. Kostnad: 7 900 kr exkl moms.

Anmäl dig här


Kursinnehåll

Allt kursinnehåll baseras på verkliga patientfall för att du ska kunna använda det du lär dig i din kliniska vardag.

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel?
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.

 

 • Hypertoni – hur behandla och hur förebygga njursvikt?
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?

 

 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?

Allmän information: Max 30 kursdeltagare. I deltagaravgiften ingår kursmaterial, fika och lunch samt möjlighet att ställa frågor till kursledaren via Distriktsläkare.com. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.
Tid och plats: torsdag-fredag 8-9 november 2018 kl. 09.00-16.00 på Hotell Eggers, Drottningtorget 2-4 i Göteborg.

Anmäl dig här

Anmälan till Uppdatering diabetes typ 2 i Göteborg