Uppdatering diabetes typ 2 – Göteborg

torsdag-fredag 19-20 november 2020

Diabeteskurs i Göteborg

Vår populära diabeteskurs är skräddarsydd för dig som är läkare i primärvården och ges för sjätte året i Göteborg. Kursen är nu fullbokad.

Det finns platser kvar på diabeteskursen i Umeå och diabeteskursen i Stockholm.

OBS! Kursen blir av men med minskat antal deltagare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi ser fram emot att träffa dig där!
 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, tidigare “Årets diabetesläkare” enligt Svensk förening för diabetologi. Peter är en mycket uppskattad föreläsare och skapare av populära Diabeteshandboken.se.
 • Patientfall: utbildningen baseras helt på verkliga patientfall.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsindustrin.

 

 • Tid och plats: torsdag-fredag 19-20 november 2020 på Hotell Eggers i Göteborg, kl. 09.00 - 16.00. Deltagarkostnad 7 900 kr exkl moms.
Peter Fors, diabetesspecialist liten

Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
Patient med diabetes
 • Njursvikt vid diabetes - hur förebygga och behandla? Dosjusteringar av läkemedel.
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?
Diabetesutbildning för läkare

Allmän information: Två fika och lunch ingår under båda dagarna. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Vill du stå som reserv på utbildningen om någon avbokar? Skriv upp dig här:

Reserv för diabeteskursen Uppdatering diabetes typ 2 i Göteborg