Uppdatering diabetes typ 2 – diabeteskurs i Göteborg

torsdag och fredag 28-29 november 2024

Diabeteskurs för läkare i Göteborg

Vill du uppdatera dina kunskaper inom diabetes? Satsa då två dagar på vår populära kurs med Peter Fors.

 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, tidigare “Årets diabetesläkare” enligt Svensk förening för diabetologi. Peter har skapat Diabeteshandboken.se och är en mycket uppskattad föreläsare som alltid får mycket höga betyg i kursutvärderingen.
 • Patientfall: utbildningen baseras helt på verkliga patientfall.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsföretag och riktar sig till läkare i primärvården i hela Sverige.

 

 • Tid och plats: torsdag och fredag 28-29 november 2024 på Hotel Eggers i centrala Göteborg, kl. 09.00 - 16.00 båda dagarna. Deltagarkostnad: 8 400 kr exkl moms.
Peter Fors är föreläsare på vår diabeteskurs

Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
Patient med diabetes
 • Njursvikt vid diabetes - hur förebygga och behandla? Dosjusteringar av läkemedel.
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?
Diabetesutbildning för läkare

Allmän information: Två fika och lunch ingår under båda dagarna. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till Uppdatering diabetes typ 2 i Göteborg