Anmälan

Diabetesutbildningen i Göteborg är nu fullbokad. Vi hoppas återkomma med en ny utbildning under år 2020. Information om detta publiceras i så fall på Distriktsläkare.com under början av året.