Smärtbehandling i praktiken – Göteborg

torsdag-fredag 7-8 november 2024

Smärtkurs i Göteborg för läkare

Karsten Ahlbeck är en fantastisk smärtläkare som lyckas med det svåra konststycket att göra smärtbehandling intressant och rentav rolig. Varmt välkommen!

 • Kursledare: överläkare och smärtläkare Karsten Ahlbeck, verksamhetschef på Smärtkliniken på S:t Görans sjukhus i Stockholm. Karsten har även skrivit boken "Överlista smärtan" som blivit en storsäljare.
 • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsindustrin.
 • Kursmaterial: alla deltagare får Karstens bok "Överlista smärtan” och ett kursmaterial.
Karsten Ahlbeck, smärtläkare

Kursinnehåll

 • Smärtfysiologi - så fungerar smärtsystemet i kroppen. Du får en modell du kan använda för att förklara för dina patienter
 • Smärttyper: nociceptiv, neuropatisk, psykogen, nociplastisk och långvarig smärta
 • Läkemedel - WHO:s smärttrappa, koppling till smärtfysiologi
 • Utredning och behandling av långvarig smärta
 • Opioider - när använda och när inte använda?
 • Icke-medicinsk behandling
Äldre kvinna med smärta i ryggen
 • Patientfall från verkligheten
 • Kommunikation med patienten
 • Ospecifika effekter - placebo, biverkningar

Allmän information: Två fika och lunch ingår under båda dagarna. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till smärtkurs med Karsten Ahlbeck i Göteborg