Uppdatering diabetes typ 2 – Stockholm

onsdag-torsdag 22-23 september 2021

Diabeteskurs för läkare i Stockholm

Vår populära diabeteskurs är skräddarsydd för dig som är läkare i primärvården. Peter Fors som föreläser är en av Sveriges främsta experter inom diabetes. Varmt välkommen till Stockholm för några lärorika dagar!

Kursen är nu fullbokad.

 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, tidigare “Årets diabetesläkare” enligt Svensk förening för diabetologi. Peter har skapat Diabeteshandboken.se och är en mycket uppskattad föreläsare som alltid får mycket höga betyg i kursutvärderingen.
 • Patientfall: utbildningen baseras helt på verkliga patientfall.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående.

 

 • Tid och plats: onsdag-torsdag 22-23 september 2021 på Norra Latin (City Conference Center), kl. 09.00 - 16.00. Deltagarkostnad 7 900 kr exkl moms.
Peter Fors, diabetesspecialist liten

Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
Diabetesutbildning för läkare
 • Njursvikt vid diabetes - hur förebygga och behandla? Dosjusteringar av läkemedel.
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?
Patient med diabetes

Allmän information: Två fika och lunch ingår under båda dagarna. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till Uppdatering diabetes typ 2 i Stockholm