Uppdatering diabetes typ 2 – diabeteskurs i Stockholm

Lär dig det du behöver veta om diabetes på vårdcentral av fantastiske Peter Fors, en av Sveriges mest erfarna diabetesexperter.

 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, ansvarig för diabetesmottagning på Alingsås lasarett. Ordförande i VGR:s terapigrupp för diabetes och tidigare varit med i utformandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Peter är en mycket pedagogisk föreläsare som alltid får mycket höga betyg i utvärderingarna.
 • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall som du kommer känna igen.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring.
 • Tionde och kanske sista året: över 500 läkare har varit med på kursen tidigare och alla har rekommenderat den till sina kollegor.
 • Tid och plats: torsdag och fredag 24-25 oktober 2024 på Sergelkonferensen (nära Sergels torg) i centrala Stockholm, kl. 09.00 - 16.00. Deltagarkostnad: 8 400 kr exkl moms. Två fika och lunch samt ett omfattande kursmaterial ingår.
Peter Fors, diabetesexpert
Peter Fors, diabetesexpert

Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
Diabetesutbildning för läkare
 • Njursvikt vid diabetes - hur förebygga och behandla? Dosjusteringar av läkemedel.
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?
Patient med diabetes

Allmän information: Två fika och lunch ingår under båda dagarna. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till Uppdatering diabetes typ 2 i Stockholm