Uppdatering diabetes typ 2 – diabeteskurs i Stockholm

torsdag-fredag 26-27 oktober 2023

Diabeteskurs i Stockholm

Vill du uppdatera dina kunskaper inom diabetes? Satsa då två dagar på vår populära kurs med Peter Fors. Över 500 läkare från primärvården har varit med tidigare.

Kursen är fullbokad. Det finns 2 platser kvar på samma kurs i Göteborg

 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, tidigare “Årets diabetesläkare” enligt Svensk förening för diabetologi. Peter har skapat Diabeteshandboken.se och är en mycket uppskattad föreläsare som alltid får mycket höga betyg i kursutvärderingen.
 • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall som du kommer känna igen.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring.

 

 • Tid och plats: torsdag-fredag 26-27 oktober 2023 på Citykonferensen i centrala Stockholm, kl. 09.00 - 16.00. Deltagarkostnad 8 400 kr exkl moms.
Peter Fors är föreläsare på vår diabeteskurs

Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
Diabetesutbildning för läkare
 • Njursvikt vid diabetes - hur förebygga och behandla? Dosjusteringar av läkemedel.
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?
Patient med diabetes