Uppdatering diabetes typ 2 – diabeteskurs i Stockholm

torsdag-fredag 24-25 oktober 2024

Diabeteskurs i Stockholm

Vill du uppdatera dina kunskaper inom diabetes? Satsa då två dagar på vår populära kurs med Peter Fors. Över 500 läkare från primärvården har varit med tidigare.

Nästa diabeteskurs i Stockholm blir 24-25 oktober. Fyll i en intresseanmälan för att få första chansen att anmäla dig:

Intresseanmälan till våra kurser

Välj de kurser du är intresserad av:

Kursmaterial

 • Visa kursmaterialet (både föreläsningarna, det utdelade och länkarna till Diabeteshandboken)
 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, tidigare “Årets diabetesläkare” enligt Svensk förening för diabetologi. Peter har skapat Diabeteshandboken.se och är en mycket uppskattad föreläsare som alltid får mycket höga betyg i kursutvärderingen.
 • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall som du kommer känna igen.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring.
 • Kursbeskrivning i PDF-format (t.ex. för ansökan till studierektor för ST-läkare)
Kursbeskrivning
Peter Fors är föreläsare på vår diabeteskurs

Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
Diabetesutbildning för läkare
 • Njursvikt vid diabetes - hur förebygga och behandla? Dosjusteringar av läkemedel.
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?
Patient med diabetes