Uppdatering diabetes typ 2 – diabeteskurs i Stockholm

torsdag-fredag 24-25 oktober 2024

Diabeteskurs i Stockholm

Vill du uppdatera dina kunskaper inom diabetes? Satsa då två dagar på vår populära kurs med Peter Fors.

 • Kursledare: överläkare och diabetesspecialist Peter Fors, tidigare “Årets diabetesläkare” enligt Svensk förening för diabetologi. Peter har skapat Diabeteshandboken.se och är en mycket uppskattad föreläsare som alltid får mycket höga betyg i kursutvärderingen.
 • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall som du kommer känna igen.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring.
 • Tid och plats: torsdag och fredag 24-25 oktober 2024 på Sergelkonferensen i centrala Stockholm, kl. 09.00 - 16.00 båda dagarna. Deltagarkostnad: 8 400 kr exkl moms.
Peter Fors är föreläsare på vår diabeteskurs

Kursinnehåll

 • Nya blodsockersänkande läkemedel – lär dig effekt och biverkningar.
 • Insulinbehandling – olika insuliner, hur kombinera med andra läkemdel
 • Vad är ett bra HbA1c? Anpassa målen till patienten.
Diabetesutbildning för läkare
 • Njursvikt vid diabetes - hur förebygga och behandla? Dosjusteringar av läkemedel.
 • Lipidsänkande behandling
 • Kost – kan vi läkare ge kostråd, i så fall vilka och hur?
 • Äldre patienter – njursvikt och hjärtsvikt vid diabetes.
 • Diabetesfoten – vad göra när det uppkommer ett sår?
Patient med diabetes

Anmälan till Uppdatering diabetes typ 2 i Stockholm