Webbutbildning för läkare

"Erektil dysfunktion - en uppdatering" med Jan-Erik Damber

Professor emeritus Jan-Erik Damber går igenom etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling av erektil dysfunktion för läkare i primärvården.

Föreläsningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Pharmaprim AB.

"Det du behöver veta om läkemedelsbehandling av osteoporos i primärvården" med Märit Wallander

Föreläsning för läkare i primärvården

Märit Wallander
Märit Wallander

Föreläsare: Märit Wallander, specialist i allmänmedicin med specialintresse för osteoporos som också skrivit vårt patientfall inom osteoporos.

 

Föreläsningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Amgen AB.

Box 706, 169 27 Solna, 08-695 11 00. www.amgen.se

Föreläsning: "Vad är ett bra HbA1c?" med Peter Fors

Webbföreläsning med Peter Fors som också föreläser på vår diabeteskurs. Välkommen att vara med på kursen! Läs mer om diabeteskursen här.