Webbutbildning för läkare

Utbildning om astma för läkare

Astmakontroll är en utbildning i tre delar där du som läkare kan lära dig mer om astma och omhändertagandet av dina astmapatienter.

Utbildningen följer nationella riktlinjer och är skapad i samarbete med Björn Ställberg, docent och allmänläkare. Den är producerad av Novartis.

Föreläsning: "Det du behöver veta om läkemedelsbehandling av osteoporos i primärvården" med Märit Wallander

Föreläsare: Märit Wallander, specialist i allmänmedicin med specialintresse för osteoporos som också skrivit vårt patientfall inom osteoporos.

 

Föreläsningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Amgen AB.

Box 706, 169 27 Solna, 08-695 11 00. www.amgen.se

Föreläsning: "Vad är ett bra HbA1c?" med Peter Fors

Webbföreläsning med Peter Fors som också föreläser på vår diabeteskurs. Välkommen att vara med på kursen! Läs mer om diabeteskursen här.