Webbföreläsningar för läkare

Astmakontroll är en utbildning i tre delar där du som läkare kan lära dig mer om astma och omhändertagandet av dina astmapatienter.

Utbildningen följer nationella riktlinjer och är skapad i samarbete med Björn Ställberg, docent och allmänläkare. Den är producerad av Novartis.

Det du behöver veta om läkemedelsbehandling av osteoporos i primärvården

 
Föreläsare: Märit Wallander, specialist i allmänmedicin med specialintresse för osteoporos som också skrivit vårt patientfall inom osteoporos.

 

Föreläsningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Amgen AB.

Box 706, 169 27 Solna, 08-695 11 00. www.amgen.se

Vad är ett bra HbA1c?

Webbföreläsning med Peter Fors som också föreläser på vår diabeteskurs. Välkommen att vara med på kursen! Läs mer om diabeteskursen här.

Kategori: Utbildningar, Video