EKG-tolkning i primärvård – Stockholm

fredag 4 oktober 2024

EKG-kurs för läkare med Sverker Jern

Vill du bli säkrare på att tolka EKG? Kom till vår kurs med professor Sverker Jern som pedagogiskt lär dig det du behöver veta som läkare i primärvården.

OBS! Bara 4 platser kvar. Anmäl dig här

Om kursen

  • Kursledare: Sverker är känd för sina EKG-böcker som är standardverk i Norden. Han är också känd för sin pedagogiska och uppskattade undervisning i EKG-tolkning.
  • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring.
  • Tid och plats: fredag 4 oktober 2024 på Westmanska Palatset i centrala Stockholm, kl. 09.00 - 17.00. Deltagarkostnad: 5 500 kr exkl moms. Två fika och lunch ingår.
  • Kursmaterial: I kursavgiften ingår Sverkers båda EKG-böcker (Klinisk och akut EKG-diagnostik) och det interaktiva EKG-programmet "Träna EKG-diagnostik" i digitalt format. Du får böckerna vid kursstart.
Sverker Jern, professor och föreläsare på vår EKG-kurs
Sverker Jern, EKG-expert

Innehåll

  • En enkel och säker metod för klinisk EKG-analys
  • Förmaksflimmer, förmaksfladder, supraventrikulär takykardi, AVNRT m.m. (supraventrikulära arytmier)
  • Ventrikelflimmer, ventrikeltakykardi, VES (ventrikulära arytmier)
  • AV-block 1-3 och andra retledningsrubbningar
  • Akut och kronisk koronar hjärtsjukdom samt vänsterkammarhypertrofi
  • Övrigt: sjuk sinusknuta
Kursmaterial på vår EKG-kurs
Klinisk EKG-diagnostik 2.0 - bok ingår

Praktiskt inriktad kurs

Under kursdagen växlar vi föreläsningar med praktisk träning av EKG-tolkning. Då använder vi Sverkers EKG-program på egen dator. Sverker finns förstås tillgänglig för att hjälpa till.

Mot slutet av kursdagen ges möjlighet att diskutera problemfall och fördjupa förståelsen av svåra diagnoser.

Westmanska palatset
Westmanska palatset

Allmänna villkor: I kursavgiften ingår Sverkers båda EKG-böcker och hans EKG-program samt två fika och lunch. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till EKG-tolkning i primärvård i Stockholm