Ögonsjukdomar i primärvården – digital kurs

torsdag 25 november 2021

Ögonsjukdomar - kurs för allmänläkare

Lär dig god undersökningsteknik och det du behöver veta om de vanliga ögonsjukdomar du möter på din vårdcentral. Varmt välkommen!

  • Kursledare: överläkare Johan Ursberg och överläkare Marcus von Knorring. Båda är specialister i ögonsjukdomar och verksamma i Region Skåne och driver Eyecademy.se.
  • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall.
  • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsindustrin.
  • Information: torsdag 25 november kl. 09.00 - 16.00. Digital kurs via Zoom. Deltagarkostnad 4 900 kr exkl moms.

 

Johan Ursberg, ögonläkare och föreläsare på vår ögonkurs
Johan Ursberg, ögonläkare och föreläsare på vår ögonkurs
Marcus von Knorring
Marcus von Knorring

Kursinnehåll

  • Undersökningsteknik - hur används ögonmikroskopet? Vad kan jag göra utan ett ögonmikroskop? Ögonläkaren ger sina tips till distriktsläkaren. Vad förväntas en distriktsläkare kunna?
  • Röda ögon del 1 - mindre farliga röda ögon. Konjunktivit, befarit, episklerit, torra ögon, allergi, hornhinnesår.
Ögonläkare med ögonmikroskop och patient
  • Röda ögon del 2 - farliga röda ögon. Keratit, irit, trauma, akut glaukom.
  • Patientfall - röda ögon.
  • Akut synnedsättning. Temporalisarterit, näthinneavlossning, proppar, blödningar.
  • Patientfall. Interaktiv handläggning av synnedsättningar tillsammans.
Ögonläkare med patient och ögondroppar

Allmän information: Kursmaterial ingår i kursavgiften. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till Ögonsjukdomar i primärvården - digital kurs