Patientfall för läkare

Man med hjärtsvikt och järnbrist

 

Utbildningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Vifor Pharma AB.

Osteoporos

 

Utbildningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Amgen AB.

Ung kvinna med trötthet

 

Utbildningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Vifor Pharma AB.