Patientfall inom osteoporos

Lär dig utredning och behandling av osteoporos genom att göra vårt patientfall.

Utbildningen riktar sig till läkare. Om du är läkare är du välkommen att starta utbildningen här:

Starta patientfallet här

Patientfallet är skapat av Märit Wallander som är medicine doktor och specialist i allmänmedicin på Borgholms Hälsocentral och Osteoporosmottagningen på Visby lasarett.

Patientfallet är fiktivt och kan inte härledas till en verklig patient.

Utbildningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Amgen AB. Den är faktagranskad av Lovisa Schalin, Senior Medicinsk rådgivare på Amgen.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att ett läkemedel godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se) eller till [email protected] om biverkningen rör en produkt från Amgen.