Patientfall inom osteoporos – 74-årig kvinna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Introduktion till patientfallet från skaparen
Märit Wallander, läkare
Med denna fallpresentation hoppas jag kunna ta upp många praktiska frågeställningar som kan uppkomma i samband med utredning och behandling av patienter med osteoporos.
Det finns ofta mer än ett rätt svar på varje fråga då patienterna är oerhört olika men jag presenterar resonemang från min kliniska erfarenhet från min tid på Osteoporosmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
För mer detaljerad information så vill jag hänvisa till Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Svenska osteoporossällskapets vårdprogram eller vårdprogrammet för osteoporos på viss.nu.
Om du vill diskutera någonting i fallet eller har andra frågor gällande osteoporos så får du gärna höra dig till mig på [email protected].
Märit Wallander, medicine doktor, specialist i allmänmedicin på Lill-Jans Husläkarmottagning och medförfattare till boken ”Osteoporos och frakturrisk” (Studentlitteratur 2017).
Zink-nr: SE-PRO-0520-00007 maj 2020