Patientfall inom hjärtsjukdom

Lär dig mer om utredning och behandling av hjärtsjukdom genom att göra vårt patientfall.

Utbildningen riktar sig till läkare. Om du är läkare är du välkommen att starta utbildningen här:

Patientfallet är skapat av Kurt Boman, specialist i allmänmedicin och internmedicin samt kardiologi och professor emeritus på Umeå universitet och Mona Olofsson, disputerad biomedicinsk analytiker på Forskningsmottagningen på Skellefteå lasarett.

Patientfallet är fiktivt och kan inte härledas till en verklig patient.

Utbildningen är producerad med ovillkorligt ekonomiskt stöd från Pfizer AB. Den är faktagranskad av Katarina Johansson, Senior Medical Affairs Scientist på Pfizer.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att ett läkemedel godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se) eller direkt till Pfizer.