Njurmedicin i primärvård – Stockholm

fredag 20 september 2024

Njurnmedicinkurs för läkare

Tycker du att njursjukdomar kan vara svåra? Satsa då en dag på att göra dem enklare med hjälp av vår expert. Förra kurstillfället fick 9,4 av 10 i betyg av deltagarna.

 • Kursledare: överläkare och njurmedicinspecialist Per Dahlberg från Capio Lundby sjukhus i Göteborg. Per är tidigare ordförande i VGR:s Terapigrupp Njurar och en mycket uppskattad föreläsare som förstår primärvården.
 • Ingen sponsring: utbildningen ges helt fristående utan sponsring från läkemedelsindustrin.
 • Patientfall: utbildningen baseras på verkliga patientfall.

 

 • Tid och plats: fredag 20 september 2024 på Westmanska palatset i centrala Stockholm, kl. 09.00 - 16.00. Deltagarkostnad: 4 900 kr exkl moms. Två fika och lunch samt kursmaterialet ingår.
Per Dahlberg, njurmedicinare

Kursinnehåll

 • Att bedöma njurfunktionen
 • Hematuri och proteinuri
 • Njursjukdom vid diabetes
 • Hjärta och njurar
 • Akut njursvikt
Läkare som håller i njurar
 • Hyperkalemi
 • Hypertoni
 • SGLT2-hämmare mot njursjukdom
 • Läkmedelsdosering vid njursvikt
 • Kronisk njursjukdom - orsaker, förekomst, diagnostik och behandling
 • Behandling av kraftigt nedsatt njurfunktion och sekundära rubbningar
Läkare som gör ultraljud över njure

Allmän information: Två fika och lunch ingår under båda dagarna. Avbokning möjlig fram till 40 dagar innan kurstillfället utan kostnad. Plats kan överlåtas till kollega.

Anmälan till Njurmedicin i primärvård i Stockholm