Årets allmänläkarvän

Distriktsläkarföreningen (Läkarförbundets förening för primärvården) utser varje år årets allmänläkarvän. Denna person ska vara någon som stärker bilden av svensk primärvård och oss distriktsläkare. Jag brukar nominera någon och det finns ju många att välja mellan. Skicka ditt förslag med kort motivering till [email protected].

Hederspriset delas ut i samband med Distriktsläkarföreningens fullmäktige.

Minna Johansson

Årets allmänläkarvän 2024

Minna Johansson, specialist i allmänmedicin och forskare.

Motiveringen löd: “Minna Johansson, specialistläkare i allmänmedicin och forskare vid Göteborgs universitet, är en allmänmedicinsk förebild i sitt arbete för att skapa en hållbar primärvård där vi på sann evidensbaserad grund väljer de åtgärder som verkligen är till nytta för våra patienter.  Hennes arbete främjar i högsta grad bilden som allmänheten har av allmänmedicin i allmänhet och specialisterna i allmänmedicin i synnerhet.”

Stort grattis Minna! Mycket välförtjänt.

Tidigare Årets Allmänläkarvän

  • 2023 Maria Hilberth, enhetschef Nära Vård på Socialstyrelsen
  • 2022 Sara Banegas, specialist i allmänmedicin och chefläkare inom Praktikertjänst
  • 2019 Andreas Thörneby, specialist i allmänmedicin och välkänd debattör (även känd som Dr Glad)
  • 2018 Magnus Isacson, specialist i allmänmedicin och ordförande för SFAM
  • 2017 Mikael Hoffman, specialist i klinisk farmakologi och infektionssjukdomar, chef för stiftelsen NEPI
  • 2016 Christer Andersson, specialist i allmänmedicin och grundare av Bergsjöns Vårdcentral
  • 2015 Göran Stiernstedt, specialist inom infektionssjukdomar, docent, tidigare direktör inom hälso- och sjukvården och statlig utredare
  • 2014 Cecilia Björkelund, specialist och professor i allmänmedicin
  • 2013 Svante Petterson, utredare på Sveriges Läkarförbund
  • 2012 Saskia Bengtsson, specialist i allmänmedicin

Relaterade artiklar

Svar