Sad Persons Scale

Deprimerad kvinnaBedömning av risk för suicid är komplicerat. Skalan “Sad Persons Scale” är ett hjälpmedel för att gå igenom de vanligaste riskfaktorerna. Skalan omfattar 10 punkter där varje punkts första bokstav tillsammans bildar orden SAD PERSONS.

Skalan är bara ett hjälpmedel för läkarens kliniska bedömning, så många olika uppgifter som möjligt måste hämtas in genom samtal och klinisk undersökning.

  • S Sex – kön. Män genomför suicid betydligt oftare än kvinnor, även om kvinnor gör fler suicidförsök.
  • A Age – ålder, över 45-50 år oftare än under
  • D Depression – med känslor av hopplöshet, värdelöshet, hjälplöshet och frånvaro av framtidsplaner
  • P Previous Attempt – tidigare försök medför ökad risk. Majoriteten av suicid föregås av tidigare suicidförsök.
  • E Ethanol and Drug Abuse – missbruk
  • R Rational Thinking Loss – tankestörningar, t.ex. rösthallucinationer som uppmanar till självskada.
  • S Social Supports Lacking – socialt stödnät saknas. Förlust av en nära anhörig kan öka risken.
  • O Organized Plan – aktiva suicidplaner
  • N No Spouse – ensamstående, bor ensam
  • S Sickness – kronisk, allvarlig, smärtsam fysisk sjukdom

Poängsättning

1 poäng per punkt, skalan ger sammanlagt max 10 poäng.

Tolkning

Många positiva svar indikerar högre risk. Få positiva svar innebär däremot inte automatiskt en låg risk. I värderingen av t ex en ung kvinna kan risken vara hög även utan att skalan givit utslag.

Referens:
Evaluation of suicidal patients: The SAD PERSONS scale“, Patterson et al, 1983

 

Relaterade artiklar

Svar