Tolkning av HAD för bedömning av depression och ångest

HAD betyder Hospital Anxiety and Depression scale och är ett enkelt självskattningsformulär som ger ett mått på patientens sinnesstämning. Instrumentet värderar ångest och depression samtidigt och ger separata poäng för vardera område.

Skalan består av sju frågor om depression och sju frågor om ångest. Frågorna besvaras på en 4-gradig skala och patienten ska ange hur de känt under den senaste veckan.

Ladda nerÖppna frågeformuläret

Poängberäkning

Frågorna gällande ångest och depression beräknas separat. Frågorna med udda nummer (1, 3, 5 osv.) handlar om ångest och jämna nummer (2, 4, 6 osv.) handlar om depression. Varje fråga kan ge mellan 0 och 3 poäng.

Tolkning av resultat

Depression

 • 0-7 poäng: Talar ej för depression
 • 8-10 poäng: Depression föreligger möjligen
 • ≥ 11 poäng: Depression föreligger troligen

Ångest

 • 0-7 poäng: Talar ej för ångest
 • 8-10 poäng: Ångest föreligger möjligen
 • ≥ 11 poäng: Ångest föreligger troligen
Referens: The hospital anxiety and depression scale (PubMed)

Relaterade artiklar

Svar

 1. Problemet med skattningsskalor som används i Sverige är att de bygger på att patienten svarar ärligt. Men de som vill inte jobba på grund av vilken orsak som helst känner HAD och MADRS väldigt väl och svara bara på högst nivå. Jag använder PHQ-9 för depression. Det känner de inte men förstår att man måste svara på det värsta. Intressant är om jag kör AS-18 eller MDQ som frågar efter bipolatität eller maniska tillstånd så blir de förvirrad och nästan inget passar ihop. Förstås inte på alla. De som har en bipolarität och vill ha hjälp de svara på en rött tråd.
  Ibland är det mycket tveksam för mig att köra ett frågeformullär på grund av man ser det är att man är inte nöjd med sitt arbete och inte så mycket sjukdom.
  Det vore intressant att höra vad andra kollegor tycker. Det är ju ett stort problem och politiken har i våras sagt att de vill göra någonting åt sjukskriving på grund av psykisk ohälsa. Vi alla vet hur det kommer att se ut och det kommer säkert att påverka de som är mest utsatta mest på grund av de kan ibland inte stå för sig själva.

  1. Tyvärr väldigt inaktuell info, läs SBU:s genomgång av vilka skattnings- screeningsinstrument som har evidens från 2012. HAD går fort att göra men ställer ingen diagnos och har bara en sensitivitet och specificitet på runt 50 %. PhQ9 inte mycket bättre tyvärr. MINI 06 kan kännas väldigt mastigt, men läs gärna vad jag och några andra kolleger skrivit på SBU:s hemsida, där det också finns interaktiva fall som man kan träna på. Psykiatri kan vara svårt men också otroligt roligt och tacksamt när man blir bättre på diagnostik. Jag håller kurs i Kursdoktorns regi i Skövde 25-26/9, tror fortfarande att det finns platser kvar….