ePed – läkemedelsbehandling av barn

ePed är ett beslutsstöd för läkemedel till barn som är nationellt och uppdateras av barnläkare i hela landet.

Läs mer: Alla instruktioner på ePed.se

Relaterade artiklar

Svar