ePed – läkemedelsbehandling av barn

ePed är ett beslutsstöd för läkemedel till barn. Målet är att öka kunskapen och säkerheten i barns läkemedelsbehandling. ePed är nationellt och uppdateras av barnläkare i hela landet.

Läs mer: Alla instruktioner på ePed.se