Njurmedicinkurs med Per Dahlberg

Vår njurkurs är baserad på patientfall du känner igen från din kliniska vardag. Föreläsaren Per Dahlberg är specialist i njurmedicin och överläkare på Capio Lundby sjukhus i Göteborg. Per är även tidigare ordförande i terapigruppen för njurmedicin i VGR.

Till kursen

Per Dahlberg, njurmedicinare

Njurmedicin i primärvården – innehåll

 • Att bedöma njurfunktionen
 • Hematuri och proteinuri
 • Njursjukdom vid diabetes
 • Hjärta och njurar
 • Akut njursvikt
 • Hyperkalemi
 • Hypertoni
 • SGLT2-hämmare mot njursjukdom
 • Läkemedelsdosering vid njursvikt
 • Kronisk njursjukdom – orsaker, förekomst, diagnostik och behandling
 • Behandling av kraftigt nedsatt njurfunktion och sekundära rubbningar
 • Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Relaterade artiklar