HbA1c översatt till medelblodsocker

Med denna tabell kan du jämföra HbA1c (medelblodsocker under de senaste 6-8 veckorna) med motsvarande genomsnittsvärde för P-glukos.

Använd gärna tabellen i ditt möte med en diabetespatient på t.ex. en årskontroll för att de ska kunna jämföra med sina egna blodsockermätningar.

HbA1c (IFCC)  P-glukos medelvärde (mmol/l)
20 3,8
30 5,2
40 6,7
50  8,1
60 9,6
70 11
80 12,5
90 14
100 15,4
110 16,9
120 18,3
130 19,8
Referens: Diabethics.com

Relaterade artiklar