Inhalatorer vid astma och KOL – översikt

Janusinfo har producerat en mycket bra översikt över tillgängliga inhalatorer för läkemedel vid astma och KOL. Tabellerna är sorterade dels efter vilken typ av substans inhalator innehåller och dels efter typ av inhalator.

Inhalatorer - översikt

Visa hela tabellen

Förkortningar

  • SABA = Kortverkande beta2-stimulerare
  • LABA = Långverkande beta2-stimulerare
  • ICS = Inhalationssteroid
  • SAMA = Kortverkande antikolinerga
  • LAMA = Långverkande antikolinerga
  • * = preparat med stjärna framför rekommenderas på Kloka Listan 2016

 

Kategori: Läkemedel
  

Välkommen till våra utbildningar!

Läs mer här
Diabeteskurs som är skräddarsydd för läkare i primärvården. Bara 2 platser kvar! Läs mer