Inhalatorer vid astma och KOL – översikt

Tabell över inhalatorer vid astma och KOL från Janusinfo

Janusinfo har producerat en mycket bra översikt över tillgängliga inhalatorer för läkemedel vid astma och KOL. Tabellen är sorterad dels efter vilken typ av substans inhalator innehåller och dels efter typ av inhalator.

Tabell över inhalatorer vid astma och KOL från Janusinfo

Visa hela tabellen

Förkortningar

  • SABA = Kortverkande beta2-stimulerare
  • LABA = Långverkande beta2-stimulerare
  • ICS = Inhalationssteroid
  • SAMA = Kortverkande antikolinerga
  • LAMA = Långverkande antikolinerga
  • * = preparat med stjärna framför rekommenderades på Kloka Listan 2022

Relaterade artiklar

Svar