Tolkning av spirometri

Spirometri är grunden för att ställa diagnosen KOL eller astma. Undersökningen är enkel att utföra och finns tillgänglig både på vårdcentraler och sjukhus. Spirometri kräver en van undersökare för att få en god medverkan av patienten. Här följer hjälp med tolkning av spirometri.

Definitioner

 • FEV1 = forcerad exspiratorisk volym under utandningens första sekund
 • VC = vitalkapacitet
 • FEV% = FEV1/VC * 100

Tolkning av spirometri

Börja med att titta på FEV%-värdet (“kvoten”). FEV% defineras som FEV1/VC och är alltså ett mått på hur stor del av sin vitalkapacitet patienten andas ut under undersökningens första sekund vid forcerad exspiration. Normalvärdet är FEV% på mer än 70% (kvoten brukar skrivas som t.ex. 0,7). Sänkt kvot kan indikera obstruktiv lungsjukdom, t.ex. kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förhöjd kvot kan indikera restriktiv lungsjukdom.

Reversibilitet

Testet utförs efter inhalation av kortverkande ß2-stimulerare, t.ex. Ventoline 0,8-1,2 mg eller Bricanyl 1-1,5 mg. Ny spirometri utförs 15-20 minuter senare.

Reversibilitet defineras som ökning av FEV1 efter denna inhalation och anges i procent. En reversibilitet på mer än 12% (och mer än 200 ml) är ett tecken på astma. KOL-patienter har generellt mindre reversiblitet än astmapatienter och får inte heller normal FEV1 efter bronkdilatation, men även för KOL-patienter kan en kliniskt signifikant behandlingsbar reversbilitet finnas.

Ansträngningsprovokation

Vid misstanke om ansträngningsutlöst astma utförs fysisk ansträngning, t.ex. löpning i 6 minuter så att pulsen överstiger 160 slag/min (eller < 85% av maxpuls). Sedan mäts FEV1 efter
1, 3, 5, 10 och 20 minuter. Vid ansträngningsutlöst astma ses en minskning av FEV1 initialt som normaliseras långsamt.

Ansträngningsprovokation utförs i praktiken bäst vid lungmedicinsk klinik. Man har där möjlighet att testa även för eventuell förekomst av hyperirritabla slemhinnor via histamin eller metacholinprovokation.

Felkällor vid spirometri

Dålig patientmedverkan är den viktigaste felkällan att ta hänsyn till. Spirometri kräver tydliga instruktioner och att patienten gör en maximal arbetsinsats för att få ett gott resultat. Reproducerbarhet är ett viktigt mått på en god undersökning.

Stadiumindelning av KOL

För att kunna ställa KOL-diagnos måste man först titta på FEV1/VC-kvoten efter bronkdilatation. En FEV1/VC-kvot < 0,70 är en förutsättning för KOL-diagnosen. Kvoten normaliseras inte efter bronkdilatation.

 

Stadiumindelningen av KOL avgörs av nivån på FEV1 efter bronkdilatation
FEV1 ≥ 80 % av förväntat värde. Har inga symtom (om ej samtidig kronisk bronkit).Stadium 1
FEV1 50-79% av förväntat värde. Med eller utan symtom.Stadium 2
FEV1 30-49% av förväntat värde. Utan förekomst av negativa prognosfaktorer (se nedan).Stadium 3
FEV1 < 30% av förväntat förväntat värde eller FEV1 < 50% av förväntat värde och förekomst av andra negativa prognosfaktorer (se nedan).Stadium 4

Negativa prognostiska faktorer

 • Svår kronisk hypoxemi (PO2 < 7,3 kPa)
 • Kronisk koldioxidretention (PCO2 > 6,5 kPa)
 • Cirkulationspåverkan (t.ex. perifera ödem eller takykardi)
 • Låg kroppsvikt (BMI < 22)
 • Ökad slemmängd med ökad infektionsbenägenhet

Läs mer: Lathund för tolkning av spirometri (.pdf-fil från VISS.nu)

Kategori: Diagnostik
   

Tipsa en kollega om denna sida

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kommentarer

  1. Magnus Ängslycke Du saknar rättigheter för att ändra inläggets författare som den här användaren.

   Absolut, det är yttterligare en förutsättning att ta hänsyn till. Spirometri är bra, men inte alltid så lätt att tolka som man skulle önska. Vi får också onödigt många värden ur vår spirometer vilket ibland kan förvirra när man i första hand bara söker några enstaka värden som FEV% och FEV1.

 1. Niroda Ali

  Tack för ditt svar. Jag har träffat en överläkare på klin. fys som påstod att reversibiltet talar emot KOL vilket jag inte kunde förstå riktigt. Jag har förstått att reversibilteten har betydelse för val av behandling.

 2. Niroda Ali

  Det finns några som påstår at reversibilitet kan förekomma vid KOL och kan vara lika stor som vid astma men aldrig så stor att FEV1 blir helt normal. Vad har ni andra av erfarenheter kring det?
  MVH
  Niroda Ali
  ST-läk

  1. Magnus Ängslycke Du saknar rättigheter för att ändra inläggets författare som den här användaren.

   Jag har aldrig sett en reversibilitet hos KOL-patienter på mer än några enstaka procent (max 5-6 procent), men den reversibilitet som finns ska behandlas. Så här skriver Läkemedelsverket i sin behandlingsrekommendation:

   ”Många KOL-patienter har ett inslag av reversibel luftvägsobstruktion som svarar på behandling med bronkdilaterare. Även patienter med liten uppmätt reversibilitet i form av FEV1-ökning efter inhalation kan känna akut symtomlindring (sannolikt beroende på sänkt andningsmedelläge) och bör om så är fallet ha tillgång till en bronkdilaterare för akut bruk, det vill säga kortverkande beta-2-agonist eller ipratropium (Evidensgrad 5).

   Källa: http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/KOL_rek_webb.pdf (sidan 17)