IPSS – tolkning av resultat

IPSS - urinprovIPSS är ett självskattningsformulär för bedömning av symtom från prostata som påverkar vattenkastningen.

Frågorna behandlar både tömningssymtom (startsvårigheter, ofullständig tömning, krystning) och lagringssymtom (täta trängningar, inkontinens). IPSS innehåller 7 frågor där varje fråga kan ge mellan 0 och 5 poäng. Totalsumman adderas och poängen tolkas.

Ladda nerÖppna frågeformuläret för IPSS

Tolkning av resultatet av IPSS

  • 0-7 poäng: Lindriga besvär
  • 8-18 poäng: Måttliga besvär
  • ≥ 18 poäng: Svåra besvär

Hänsyn tas även till hur livskvalitéten påverkas. I utredningen på primärvårdsnivå bör även tidsmiktionstest (mätning av hur lång tid det tar för patienten att kissa en deciliter), miktionslista (antal miktioner och volym vid varje miktion) samt bestämning av residualurin (med Bladderscan eller kateter) utföras.

Ladda nerÖppna formuläret tidsmiktion

Ladda nerÖppna formuläret miktionslista

 

Tolkning av miktionslista och tidsmiktion

För miktionslista är normal miktionsfrekvens 4-7 gånger per dygn med 3-5 dl urin vid varje miktion och total urinmängd på 1-2 liter per dygn.

Normal tidsåtgång för att kissa den första decilitern ligger på mindre än 12 sekunder och tecken på förträngning i urinröret ses vid tidsmiktion över 16 sekunder.

När det gäller residualurin får patienten täta trängningar om mer än 100 ml urin finns kvar i urinblåsan efter vattenkastning. Kontrollera även PSA, urinsticka, S-kreatinin samt palpera buken och palpera prostata per rektum.

Remittera till urolog för cystoskopi, cystometri eller TRUL (transrektalt ultraljud av prostata) för bestämning av prostatas volym vid behov.

Observera att en urinvägsinfektion kan ge förhöjda PSA-värden under flera månader efter avslutad antibiotikabehandling.

 

Relaterade artiklar

Svar