Artiklar med sökord: spirometri

Tolkning av spirometri

Tolkning av spirometri

Spirometri är grunden för att ställa diagnosen KOL eller astma. Undersökningen är enkel att utföra och finns tillgänglig både på vårdcentraler och sjukhus. Spirometri kräver en van undersökare för att få en god medverkan av patienten. Om undersökningen ej blivit utförd på ett korrekt sätt bör den tolkas mycket försiktigt. Här följer hjälp med tolkning […]

Spirometrikurs för läkare

Spirometrikurs för läkare

Lär dig det du behöver kunna om spirometri som läkare i primärvården. Kursen i Göteborg är genomförd. Vi planerar för en ny kurs hösten 2022. Visa alla våra kurser Hanna Sandelowsky Hanna Sandelowsky är disputerad och specialist i allmänmedicin. Hon är också ordförande för Svensk förening för allmänmedicins “Nätverket för läkare med intresse för astma, […]