Basal läkemedelsgenomgång för äldre

Äldre patient
Äldre patient

Äldre patienter har ofta olämpliga läkemedel och det orsakar biverkningar och onödigt lidande. Dessutom beror en stor del av sjukhusinläggningarna på felaktig läkemedelsanvändning.

Janusinfo har en översikt med checklista för läkemedelsgenomgång och olika stöd för att på ett strukturerat sätt gå igenom en patients hela läkemedelslista.

Relaterade artiklar

Svar