Basal läkemedelsgenomgång för äldre

Äldre patient

Äldre patientÄldre patienter har ofta olämpliga läkemedel och det orsakar biverkningar och onödigt lidande. Dessutom beror en stor del av sjukhusinläggningarna på felaktig läkemedelsanvändning.

Janusinfo har en översikt med checklista för läkemedelsgenomgång och olika stöd för att på ett strukturerat sätt gå igenom en patients hela läkemedelslista.

 

Läs mer: Äldre och läkemedel – läkemedelsgenomgång

 

 

Relaterade artiklar

Svar