Pigluxation

Pigluxation är en subluxation av caput radii ur ligamentum anulare i armbågen.

Den typiska patienten är ett barn i 1-4-årsåldern som plötsligt inte vill röra sin armbåge, ofta efter att någon lyft barnet från marken genom att dra i barnets arm. Barnet håller ofta armen tätt intill kroppen.

Piglux är i allmänhet lätt att åtgärda. I nedanstående video visas reponation genom supination-flexion. Det är också möjligt att reponera genom hyperpronation.

 

Kategori: Video
  

Välkommen till våra utbildningar!

Läs mer här
Lär dig om nya diabetesläkemedel, insulinbehandling, blodtryck och mycket mer. Välkommen till Stockholm eller Göteborg i höst.