Fotstatus vid diabetes

Undersökning av fötter hos patienter med diabetes är viktig. Målsättningen är att minska antalet fotsår, deformiteter, smärttillstånd och amputationer. Nedanstående film visar tydligt hur man gör en noggrann undersökning av patientens fötter.

Arbetet med att minska antalet fotkomplikationer bygger på fem grundpelare:

  1. Förhindra uppkomst av sår genom god egenvård (patientundervisning).
  2. Regelbunden (minst en gång per år) fotundersökning av behandlande läkare.
  3. Fotvård och tidig avlastning med fotbäddar och ortopediska skor för riskfötter.
  4. Snabbt och korrekt omhändertagande (med ett multidisciplinärt förhållningssätt) när ett fotsår uppkommer.
  5. Lokalt kvalitetsregister avseende fotundersökning, förekomst av fotsår och möjlighet att koppla detta register till ett regionalt amputationsregister.
Källa: Diabeteshandboken.se

Se även: NDR-skalan för klassificering av patienters fötter vid diabetes.

 

Läs mer: Om fotsår vid diabetes på Diabeteshandboken.se

 

Relaterade artiklar

Svar