Neurologstatus

Grundläggande neurologstatus innefattar ett fleratal olika undersökningsmoment. Nedanstående filmer går igenom de vanligaste momenten som kan användas som en slags screeningundersökning på patienter vid misstanke om neurologisk avvikelse.

Rutinnervstatus 2.0

Professorna Arne Lindgren, Jan Malm och Lars Johan Liedholm har utarbetat rutinnervstatus som samlar allt väsentligt i neurologstatus och är utarbetat för att vara enkelt att genomföra och dokmentera. Denna video visar Rutinnervstatus 2.0.

Visa filmen Rutinnervstatus 2.0 här (lösenord: sefilmennu)

 

 

Rutinnervstatus

A. Under samtalet

Högre cerebrala funktioner

1. Påverkan av talet (dysartri, dysfasi)

2. Vid behov enkel screening avseende orientering, minne, spatial funktion, uppmärksamhetsstörning

Observera

3. Ofrivilliga rörelser

4. Ansiktsmotorik

5. Avklädning (patientens motorik)

B. Patienten stående

1. Gångmönster

2. Tå- och hälgång

3. Rombergs prov

4. Finger-näsförsök

5. Nigsittning och uppresning

C. Patienten sittande

1. Ögonbottnar (n. II)

2. Synfält (n. II)

3. Ögonrörelser (nn. III, IV, VI)

4. Nystagmus

5. Ptos

6. Pupillstorlek och ljusreaktion

7. Ansiktsmotorik (n. VII)

8. Hörsel (n. VIII)

9. Svalgreflex, svalgasymmetri (nn. IX, X)

10. Tungmotorik (n. XII)

11. Diadokokinesi

12. Fingerspel

13. Armar uppåt sträck

14. Muskelkraft i armar (fingerspretning och axelabduktion)

D. Patienten liggande

1. Sensibilitet för smärta och vibration (ansikte, distalt arm och ben)

2. Tonus i hand, armbågs- och knäleder

3. Häl-knä försök

4. Babinskis tecken

5. Reflexer i armar och ben

Referens: neurolog Kristin Samuelsson, Huddinge sjukhus

Läs merLäs mer: Föreläsning om neurologstatus av neurolog Kristin Samuelsson och text om neurologisk undersökning (från SWESEM, svensk förening för akutsjukvård)

 

Relaterade artiklar

Svar