Neurologstatus

Grundläggande neurologstatus innefattar ett fleratal olika undersökningsmoment. Nedanstående filmer går igenom de vanligaste momenten som kan användas som en slags screeningundersökning på patienter vid misstanke om neurologisk avvikelse.

 

Rutinnervstatus

A. Under samtalet

Högre cerebrala funktioner

1. Påverkan av talet (dysartri, dysfasi)

2. Vid behov enkel screening avseende orientering, minne, spatial funktion, uppmärksamhetsstörning

Observera

3. Ofrivilliga rörelser

4. Ansiktsmotorik

5. Avklädning (patientens motorik)

B. Patienten stående

1. Gångmönster

2. Tå- och hälgång

3. Rombergs prov

4. Finger-näsförsök

5. Nigsittning och uppresning

C. Patienten sittande

1. Ögonbottnar (n. II)

2. Synfält (n. II)

3. Ögonrörelser (nn. III, IV, VI)

4. Nystagmus

5. Ptos

6. Pupillstorlek och ljusreaktion

7. Ansiktsmotorik (n. VII)

8. Hörsel (n. VIII)

9. Svalgreflex, svalgasymmetri (nn. IX, X)

10. Tungmotorik (n. XII)

11. Diadokokinesi

12. Fingerspel

13. Armar uppåt sträck

14. Muskelkraft i armar (fingerspretning och axelabduktion)

D. Patienten liggande

1. Sensibilitet för smärta och vibration (ansikte, distalt arm och ben)

2. Tonus i hand, armbågs- och knäleder

3. Häl-knä försök

4. Babinskis tecken

5. Reflexer i armar och ben

Referens: neurolog Kristin Samuelsson, Huddinge sjukhus

Läs merLäs mer: Föreläsning om neurologstatus av neurolog Kristin Samuelsson och text om neurologisk undersökning (från SWESEM, svensk förening för akutsjukvård)

 

  

Bra diabetesutbildning!

Läs mer här
Välkommen till vår diabeteskurs! Du lär dig om nya blodsockersänkande läkemedel, insulinbehandling, blodtryck och mycket mer av en av Sveriges ledande experter.