Impulstest

PannspegelImpulstest (head impulse test) används för att bedöma om den vestibulo-okleära rexlexen (VOR) är normal på båda sidor. Testet används främst vid diagnostik av yrsel.

Ett patologiskt impulstest är ett av de viktigaste kliniska testen för att för att påvisa en uttalad perifer vestibulär skada.

Undersökningen går till på följande sätt:

  • Be patienten fixera blicken på din näsa.
  • Vrid snabbt (mycket snabbt, nästan som ett ryck) patientens huvud åt höger respektive vänster håll flera gånger. Observera att vridningen ska vara liten, ca 5-10 grader.
  • Vid vridning åt höger testas höger sida och vice cersa.
  • Titta noga på på patientens pupiller. Vid normalt impulstest håller patienten blicken fokuserad på din näsa.
  • Vid positivt impulstest ses en eftersläpning och en sackad mot fokuspunkten eftersom den vestibulo-okleära reflexen är utslagen där.
  • Vid akut yrsel talar detta starkt för perifer vestibulär skada/vestibularisneurit.

Positivt impulstest vid huvudvridning åt vänster

Referens: “ABC om yrsel på på akuten“, Läkartidningen

 

Relaterade artiklar

Svar