SCORE2 – skatta kardiovaskulär risk

I uppdaterade SCORE2 skattas 10-årsrisken för kardiovaskulär död och icke-fatal stroke eller hjärtinfarkt. Jämfört med SCORE inkluderas alltså stroke och hjärtinfarkter som inte leder till död men ändå är kliniskt viktiga.

SCORE2 används i praktiken på samma sätt som SCORE och inkluderar ålder, kön, rökning, systoliskt blodtryck och icke-HDL-kolesterol (totalkolesterol minus HDL). Skillnaden är kolesterolparametern i SCORE2 som alltså inte är totalkolesterol. 

Tolkning

  • Färgkodningen skiljer sig beroende på ålder. För personer under 50 år indikerar grön bakgrund lägre än 2,5 procents risk för kardiovaskulär händelse, medan grön bakgrund hos personer som är 50 år eller äldre indikerar lägre än 5 procents risk. Syftet med färgskillnaderna är att lyfta fram de yngre personer som har hög livstidsrisk och därmed också potentiellt stor nytta av preventiv behandling i ett längre perspektiv. 
  • SCORE2 ska inte användas vid diabetes, då särskilt anpassade riskinstrument rekommenderas.
  • Begränsning: flera andra riskfaktorer är viktiga att ta hänsyn till. Dessa inkluderar bl.a. ärftlighet, socioekonomisk status, bukfetma, kronisk njursjukdom och diabetes.

Läs mer: Artikel i Läkartidningen om SCORE2

Läs mer: Kalkylator för SCORE2 och SCORE2-OP (för äldre) på U-prevent

Relaterade artiklar

Svar