SCORE – uppskatta risk för kardiovaskulär sjukdom

SCORE är en algoritm för att uppskatta procentuell beräknad risk att avlida i kardiovaskulär sjukdom (stroke, hjärtinfarkt eller perifer kärlsjukdom) inom 10 år. Algoritmen kan ge stöd för förändrade levnadsvanor och läkemedelsbehandling för hypertoni eller hyperlipidemi.

I den senaste versionen kallad SCORE 2015 är riskvärdena uppdaterade med aktuella data.

SCORE 2015

Tolkning

  • SCORE bör endast användas för patienter utan känd diabetes eller hjärt–kärlsjukdom eftersom det finns specifika behandlingsrekommendationer för personer med dessa diagnoser.
  • Vid hög (5–9 procent) eller mycket hög ( >10 procent) risk för kardiovaskulär död inom 10 år finns anledning att överväga farmakologisk behandling mot hypertoni och hyperlipidemi.
  • Vid måttligt förhöjd risk (1–4 procent) bör vården ge stöd till förändrade levnadsvanor riktat mot rökning, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

Läs mer: Artikel i Läkartidningen om SCORE samt HeartScore för webbversion av algoritmen

Relaterade artiklar

Svar

  1. Mer exakt formulerat: SCORE är en algoritm för att uppskatta procentuell beräknad risk att avlida i kardiovaskulär sjukdom (stroke, hjärtinfarkt eller perifer kärlsjukdom), inom 10 år.
    Gunnar Nilsson, MD, PhD