SCORE – uppskatta risk för kardiovaskulär sjukdom

SCORE är en algoritm för att uppskatta procentuell beräknad risk att avlida i kardiovaskulär sjukdom (stroke, hjärtinfarkt eller perifer kärlsjukdom) inom 10 år. Algoritmen kan ge stöd för förändrade levnadsvanor och läkemedelsbehandling för hypertoni eller hyperlipidemi.

I den senaste versionen kallad SCORE 2015 är riskvärdena uppdaterade med aktuella data.

SCORE 2015

Tolkning

 • SCORE bör endast användas för patienter utan känd diabetes eller hjärt–kärlsjukdom eftersom det finns specifika behandlingsrekommendationer för personer med dessa diagnoser.
 • Vid hög (5–9 procent) eller mycket hög ( >10 procent) risk för kardiovaskulär död inom 10 år finns anledning att överväga farmakologisk behandling mot hypertoni och hyperlipidemi.
 • Vid måttligt förhöjd risk (1–4 procent) bör vården ge stöd till förändrade levnadsvanor riktat mot rökning, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

 

Läs mer: Artikel i Läkartidningen om SCORE samt HeartScore för webbversion av algoritmen (kräver inloggning)

 

Kategori: Diagnostik
   

Kommentarer

 1. Gunnar Nilsson

  Mer exakt formulerat: SCORE är en algoritm för att uppskatta procentuell beräknad risk att avlida i kardiovaskulär sjukdom (stroke, hjärtinfarkt eller perifer kärlsjukdom), inom 10 år.
  Gunnar Nilsson, MD, PhD

  1. Magnus Ängslycke Du saknar rättigheter för att ändra inläggets författare som den här användaren.

   Tack för förtydligandet Gunnar! Jag har ändrat texten enligt ditt förslag.