Hjärt-lungräddning (HLR)

Hjärt-lungräddning på dockaSom sjukvårdspersonal är det viktigt att regelbundet repetera hjärt-lungräddning (HLR). Nedanstående film från Röda Korset visar tydligt hur man utför HLR på ett bra sätt.

Viktigt att komma ihåg

  • Om personen är medvetslös och inte andas normalt ska man utgå ifrån att det är hjärtstopp och starta hjärt-lungräddning.
  • Om annan person finns närvarande, be denne larma 112 omedelbart.
  • Bröstkompressioner ska ges med en frekvens av minst 100 kompressioner per minut.
  • Bröstkompressioner ska vara minst 5 cm djupa.
  • Ge omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.
  • Innan inblåsning, öppna luftvägen genom att lyfta hakspetsen med två fingrar och böja personens huvud bakåt med hjälp av en hand på pannan.
  • Om annan person finns närvarande kan det vara en fördel att bytas av, t.ex. efter 2 minuter.

Läs merLäs mer: Allt om hjärt-lungräddning (HLR) på 1177.se

 

 

Relaterade artiklar

Svar