Opioider – ekvivalenta doser för olika läkemedel

Överläkare Carlo Mucchiano på Smärtenheten på Höglandssjukhuset i Eksjö har utarbetat en konverteringsguide för att underlätta byte och dosering av opioider då man t.ex. växlar mellan morfin, oxikodon, hydromorfon eller fentanyl i olika styrkor och beredningar.

Guiden visar ekvivalenta doser och innehåller doseringar för både peroral, intravenös och subcutan dosering.

Gällande extradoser vid behov är riktlinjen att dessa ska utgöra 1/6 av den totala dygnsdosen. Guiden visar också vilka olika beredningsformer som finns av de olika preparaten.

Guide för konvertering mellan olika opioider:

Smärtkurs

Läs mer här
Karsten Ahlbeck lär dig utreda och behandla smärta.

Relaterade artiklar

Svar