CollaboDoc

Staffan Bjessmo
Staffan Bjessmo, läkare och grundare av CollaboDoc

CollaboDoc har utvecklat ett system där en patient lämnar en stor del av sin anamnes via en pekskärm i väntrummet.

Informationen hanteras sedan av en sjuksköterska och läkare. Personalen kan se hur långt patienten har kommit i flödet och det är tydligt när en patient är färdigbehandlad.

CollaboDocs system är främst tänkt för lättakuter i nuläget och används bl.a. på Åkermyntans vårdcentral i Stockholm.

Systemet innehåller även en förenkling av journalföringen där en stor del av journaltexten kan genereras med stöd av det patienten och läkaren fyllt i via de olika formulären på skärmarna. Denna journaltext kan sedan föras in i patientens journal.

Grundare av företaget är Staffan Bjessmo, läkare och specialist i thoraxkirurgi. Staffan är med här och du kan nå honom via @bjessmo.

Läs merLäs mer:CollaboDocs hemsida

 

 

Relaterade artiklar

Svar