FAS UT

FAS UTFAS UT är en handbok som handlar om att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Boken är skriven av  Claes Lundgren som är specialist i allmänmedicin och företagshälsovård samt diplomerad i palliativ medicin. Claes har också varit engagerad i Läkemedelskomittén i Västerbotten.

Syftet är att förbättra användningen av läkemedel med ökad livskvalitet, minska vårdbehov och minska läkemedelskostnader.

Mer om FAS UT

Den senaste versionen som heter FAS UT version 3 är helt omarbetad och innehåller flera nya läkemedelsområden. Boken innehåller information om mer än 200 av de vanligaste läkemedlen som används i sjukvården. FAS UT har tagits fram i samarbete med läkemedelskomittéer i 14 olika landsting. Innehållet är både baserat på kliniska erfarenheter och vetenskapligt underlag.

Boken är med sina många tabeller och omfattande innehåll en guldgruva för alla läkare som arbetar med läkemedel. Den fungerar mycket bra som uppslagsbok vid enskilda läkemedelsfrågor.

FAS UT finns både i en tryck version och i en digital version. Flera landsting har avtal som innebär att du kan komma åt boken digitalt. Hör med dina lokala chefer om detta gäller för ditt landsting. Det går också att beställa tryckta böcker via hemsidan.

Läs merLäs mer:hemsidan för FAS UT.

 

Relaterade artiklar

Svar