Vaccination – samtal med tveksamma föräldrar

På Rikshandboken för barnhälsovård finns en film som går igenom olika frågor som föräldrar kan ha kring vaccinationer. Ett av huvudbudskapen i filmen är att lyssna och ta föräldrars frågor på allvar, men också att bemöta dem med den kunskap vi som läkare och sjukvårdspersonal har.

Några frågor man går igenom är varför det finns tillsatser i vaccin, om det är bättre att få själva sjukdomarna än att vaccineras, flockimmunitet och poängterar att det är viktigt för sjukvården att vara oberoende från läkemedelsindustrin.

Visa filmen

I filmen medverkar Anders Lindberg, infektionsläkare, Ann Lindstrand, barnläkare på Folkhälsomyndigheten, Charlotte Sandkvist, barnsjuksköterska och Margareta Blennow, barnläkare.

Läs mer: Råd kring samtal om vaccination på Rikshandboken barnhälsovård

 

Relaterade artiklar

Svar