Barnvaccinationsprogrammet – lathund

Som vuxen kan det vara svårt att minnas vilka vaccinationer man fått i sin barn- eller ungdomstid om man inte har kvar dokumentationen. Nedanstående bild är en lathund där man översiktligt kan se vilka vaccination man fått som barn om man följt programmet.

Barnvaccination

OBS! HPV (humant papillomvirus) ingår i allmänna vaccinationsprogrammet för flickor sedan år 2010 och ges med två doser i årskurs 5-6 av skolhälsovården.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Internationellt

Relaterade artiklar

Svar