Covid-19 – samlad information för läkare i primärvården

Denna sida är under uppbyggnad. Tipsa gärna om bra resurser genom att kontakta oss. Senast uppdaterad 10 juni.

Senaste tillägg:

Diskutera gärna hur ni arbetar med andra läkare i primärvården i vår Facebookgrupp!


 

Medicinska översikter


Provtagning


Allmän information

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

SFAM – Svensk Förening för Allmänmedicin

Infektionsläkarföreningen

Samtal med patienter


Utbildning

Karolinska Institutet

Medster


Patientinformation


Behandling


Palliativ vård


Nuläge – antal smittade

Diskutera gärna med andra läkare i primärvården i vår Facebookgrupp


Fackligt