Covid-19 – samlad information för läkare i primärvården

Tipsa gärna om bra resurser genom att kontakta oss.

Senaste tillägg:

Diskutera gärna hur ni arbetar med andra läkare i primärvården i vår Facebookgrupp!


 

Medicinska översikter


Provtagning


Allmän information

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Infektionsläkarföreningen

Samtal med patienter


Utbildning

Karolinska Institutet

Medster


Patientinformation


VaccinPalliativ vård


Nuläge – antal smittade

Diskutera gärna med andra läkare i primärvården i vår Facebookgrupp


Fackligt

 

Relaterade artiklar

Svar