Patientinformation

PatientinformationDet finns många bra resurser på nätet som ger god patientinformation gällande många olika sjukdomar. Denna artikel samlar de bästa på ett ställe för att du enklare ska kunna komma åt dem och använda i kliniken.

Heltäckande webbplatser med patientinformation för en mängd olika sjukdomar och symtom

  • Fakta och råd från 1177.se – fakta och praktiska råd om sjukdomar och besvär, undersökningar, behandlingar och läkemedel.
  • Anatomisk atlas från 1177.se. Användbar för att förklara anatomi såsom muskler, nerver och blodkärl i patientmötet. Pedagogiskt uppbyggd med förklaringar på enkel svenska.
  • Patientinfo.se – kortfattad patientinformation om ca 150 olika diagnoser. Du kan själv redigera texten och spara din personliga patientinformation.

Egenvård

Läkemedelsinformation

  • FASS för allmänheten – komplett information om dosering och användning av läkemedel.
  • Antibiotika eller inte? – pedagogisk webbplats som förklarar när man behöver antibiotika och när man inte behöver antibiotika på ett enkelt sätt.
  • Medicininstruktioner – korta videofilmer som förklarar hur man praktiskt använder olika läkemedel. Användbart t.ex. vid förskrivning av inhalatorer eller injektioner.

Patientbroschyrer

  • Om PSA-prov – från Socialstyrelsen. Går igenom fördelar och nackdelar. Bra att ge till en patient där det provtagning av PSA är mer tveksamt.
  • Vaccinationsprogrammet – information till föräldrar om vaccinationer. Från Folkhälsomyndigheten.

Ovanliga sjukdomar

Smittskyddsinformation

  • Smittskyddsblad – information om smittsamma sjukdomar till både patienter och läkare från Smittskyddsläkarföreningen. Innehåller bra information om bl.a. campylobacter, salmonella, hepatit och MRSA.