Benzodiazepiner – konverteringsguide för olika läkemedel

Konverteringsguide för benzodiazepiner som visar ekvivalent, jämförbar dos mellan olika benzodiazepiner samt tillslagstid och halveringstid. Även sömnläkemedlen Zolpidem (Stilnoct) och Zopiklon (Imovane) är med i tabellen.

Noterbart är t.ex att Diazepam (Stesolid) och Oxazepam (Oxascand) har ett förhållande 1 till 2,5 i ekvivalent dos. Halveringstiden skiljer sig väldigt mycket åt. Alprazolam (Xanor) 1 mg motsvarar 10 mg Diazepam (Stesolid).

Benzodiazepiner - ekvivalent dos

Relaterade artiklar

Medicinska riktlinjer

Västra Götalandsregionens medicinska riktlinjer Regionala medicinska riktlinjer – Läkemedel – kortfattade, sammanfattade och lättlästa   Rekommenderade läkemedelsbehandlingar från Läkemedelsverket – innehåller en mängd medicinska riktlinjer för behandling…

Svar