Benzodiazepiner – konverteringsguide för olika läkemedel

Konverteringsguide för benzodiazepiner som visar ekvivalent, jämförbar dos mellan olika benzodiazepiner samt tillslagstid och halveringstid. Även sömnläkemedlena Zolpidem (Stilnoct) och Zopiklon (Imovane) är med i tabellen.

Noterbart t.ex att Diazepam (Stesolid) och Oxazepam (Oxascand) har ett förhållande 1 till 2,5 i ekvivalent dos. Halveringstiden skiljer sig åt väldigt mycket. Alprazolam (Xanor) 1 mg motsvarar 10 mg Diazepam (Stesolid).

Benzodiazepiner - ekvivalent dos

Läs mer: Kliniska handböcker för beroende, neuropsykiatri och akutpsykiatri från Akademiska sjukhuset och Regionala riktlinjer vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel i Region Skåne

Relaterade artiklar

Svar