Doctrin

Doctrin är ett svenskt företag som utvecklar beslutsstöd och kommunikationsverktyg för vårdgivare. Syftet är att hjälpa sjukvården att nå högre medicinsk kvalitet, mindre stressad vårdpersonal och ett bättre utnyttjande av vårdens resurser.

I Doctrins anamnesverktyg skapar patienten sin egen anamnes genom ett dynamiskt frågeformulär i mobilen där bl.a. sökorsak, symptom och förväntningar samlas in. Anamnesen kan sedan användas både vid triagering och som underlag vid ett mottagningsbesök och ger ett bättre beslutsunderlag. Verktyget innehåller nästan 100 000 frågor och har använts av tusentals läkare under 25 års tid.

Med Doctrins verktyg kan vårdgivaren även kommunicera med patienten på distans för att genomföra digitala läkarbesök eller ge råd om egenvård när det är lämpligt. Capio kommer under det närmaste året att implementera Doctrins verktyg på samtliga vårdcentraler i Sverige. En vetenskaplig utvärdering genomförs vid Lunds Universitet, inom ramen för ett doktorandprojekt, för att utvärdera digital anamnes och digitala besök med Doctrins verktyg.

Doctrin söker läkare från primärvården som nya medarbetare för att fortsätta att utveckla sina tjänster.

 

Läs mer: Doctrins hemsida

 

Kategori: Diagnostik