Doctrin

Doctrin logo

Doctrin är ett svenskt företag som utvecklar beslutsstöd och kommunikationsverktyg för befintliga vårdgivare. Syftet är att hjälpa sjukvården att nå högre medicinsk kvalitet, mindre stressad vårdpersonal och ett bättre utnyttjande av vårdens resurser.

I Doctrins digitala anamnesverktyg skapar patienten sin egen anamnes genom ett dynamiskt frågeformulär i mobilen där bl.a. sökorsak, symptom och förväntningar samlas in. Anamnesen kan sedan användas både vid triagering och som underlag vid ett mottagningsbesök och ger ett bättre beslutsunderlag. Verktyget innehåller nästan 100 000 frågor och har använts av tusentals läkare under 25 års tid.

Med Doctrins verktyg kan vårdgivaren även kommunicera med patienten på distans för att genomföra digitala läkarbesök eller ge råd om egenvård när det är lämpligt. När det behövs kan fysiska läkarbesök bokas. Kommunikationen sker i första hand genom en chat vilket minskar antalet telefonsamtal.

Läs mer: Doctrins hemsida

Relaterade artiklar

Svar