Ögonmikroskopi – olika undersökningsfynd

Nedanstående filmer visar klassiska undersökningsfynd vid ögonmikroskopi. De tre översta filmerna är inspelade av den amerikanske ögonläkaren Dr. Timothy Root.

Ljusväg och celler i främre kammaren

Katarakt (grå starr)

Keratit orsakad av herpes simplex

Tear break up time (BUT) test

Tear Break-up time (BUT) är en mätning av den tårfilmen på korneas förmåga att ge ett bestående skydd. Om tårfilmen bryts upp inom 10 sekunder är den nedsatt. Patienten ska inte spärra upp ögat och läkaren ska inte hålla patientens öga öppet.

Test av tårfilm (break up time med fluorescein), patologiskt testresultat

Läs merLäs mer: Se även “Undersökningsteknik med ögonmikroskop” och “Tolkning av tear break up time test“.

 

Kategori: Diagnostik
 

Bra diabeteskurs!

Läs mer här
Välkommen till vår diabeteskurs! Du lär dig om nya läkemedel, insulinbehandling, värdet av kost och motion, diabetisk njursjukdom och mycket mer.
Umeå