Amslers test

Amslers grid-test används vid misstanke om AMD, makuladegeneration. Testet utförs med glasögon på. Om patienten har progressiva glasögon ska han eller hon titta genom den del av glasögonen som är avsedd för närseende.

Amsler test

Instruktion för Amslers test

1. Täck för ett öga. Titta på den svarta pricken i mitten hela tiden.

2. Under tiden du fokuserar på den svarta pricken i mitten, kontrollera att alla linjer är raka och att alla rutor är lika stora.

3. Byt öga och testa det andra ögat på samma sätt.

4. Om något i bilden ser förvrängt, missfärgat eller suddigt eller på andra sätt annorlunda ut bör patienten undersökas av ögonläkare.

 

 

Relaterade artiklar

Svar