DVT – Wells kriterier för riskvärdering

Djup ventrombos

  • Wells kriterier (Wells score) är ett poängbaserat diagnostikstöd för att prediktera sannolikhet för DVT före ytterligare undersökningar.
  • Vid låg risk och med negativ D-dimer kan man ofta undvika ultraljud.

Wells score

Aktiv cancer (aktiv/palliativ behandling under de senaste 6 månaderna) 1 poäng
Paralys/pares i nedre extremiteter, nyligen gipsat ben 1 poäng
Immboilisering > 3 dygn eller större kirurgiskt ingrepp de senaste 3 månaderna 1 poäng
Lokal ömhet kring det djupa vensystemet 1 poäng
Svullnad i hela nedre extremiteten (bör mätas) 1 poäng
Vadomfång > 3 cm större än på asymtomatiska sidan (mäts 10 cm under tuberositas tibiae) 1 poäng
 Pittingödem (om mer uttalat på symtomgivande sidan) 1 poäng
 Utvidgning av ytliga vener i symtomgivande benet (inte åderbråck) 1 poäng
Tidigare objektivt påvisad DVT 1 poäng
 Alternativ diagnos lika eller mer sannolik än DVT  – 2 poäng
Total poäng 0-9 (ev. -2)

 

Tolkning av Wells score

Poäng Risk
≥ 2 DVT sannolik (hög risk) – remiss till ultraljud av vener
0-1 DVT osannolik (låg risk) – kontroll av D-dimer

Kontrollera D-dimer vid låg risk enligt Wells kriterier. Om negativ D-dimer utesluts diagnosen i praktiken, om positiv D-dimer remiss till ultraljud av vener.

OBS! D-dimer bör inte användas om det gått över 1 vecka sedan symtomdebut. Utredningsgången med Wells-skala och D-dimer är inte validerad för och bör inte användas för patienter som sjukhusvårdas, är antikoagulantiabehandlade, är gravida eller har misstänkt DVT i övre extremitet. Referens

Läs merSe även: Kalkylator för Wells kriterier vid DVT

 

Relaterade artiklar

Svar