Läkartidningens ABC

ABC om vanliga sjukdomarLäkartidningen har i serien “ABC om” korta, sammanfattande artiklar om vanliga diagnoser som går igenom anatomi, diagnostik och handläggning. Artiklarna innehåller tydliga bilder och flödesscheman.

Samtliga länkar är till .pdf-filer som är lätta att skriva ut.

 

  

Välkommen till våra utbildningar!

Bra, praktiska utbildningar för läkare i primärvården.
IBS och andra funktionella mag-tarmsjukdomar i primärvården Dermatoskopi i primärvård Uppdatering diabetes typ 2