Retentio testis – undersökning på BVC

Video med undersökningsteknik och många praktiska tips för att undersöka pojkar på BVC för att kontrollera att testiklarna är på rätt plats i pungen. Användbar särskilt för de gånger det är svårt att hitta båda testiklarna vid misstanke om retentio testis.

Mette Hambraeus som är specialistläkare i barnkirurgi på Skånes Universitetssjukhus föreläser och visar också på ett barn.

Relaterade artiklar

Svar