CHA2DS2-Vasc

EKG och stetoskopCHA2DS2-Vasc är ett beslutsstöd för läkare vid bedömning av patienter med förmaksflimmer som används för att bedöma riskfaktorer och värdera indikation för antikoagulerande läkemedel.

Syftet är att förebygga stroke och artärembolism eftersom förmaksflimmer ökar risken för detta genom sämre blodflöde i hjärtats förmak.

Förmaksflimmer (paroxysmalt eller permanent)

 C Hjärtsvikt (Congestive Heart Failure) / VK-dysfunktion
1
 H Hypertoni (blodtryck konstant över 140/90 mm Hg eller behandlad hypertoni)
1
 A2 Ålder ≥75 år
2
 D Diabetes mellitus
1
 S2 Tidigare stroke/TIA/tromboembolism
2
 V  Kärlsjukdom (t.ex. perifär artärsjukdom, hjärtinfarkt)
1
 A  Ålder 65-74 år
1
 Sc  Kvinnligt kön
1

 

Minnesregeln är på engelska och utläses som följer: C = Congestive Heart Failure, H = Hypertension, A = Age, D = Diabetes mellitus, S = Stroke, V = Vascular disease, A = age, Sc = Sex category. Av detta följer förkortningen CHA2DS2-VASc där tvåorna står för att de punkterna ger 2 poäng.

 

CHA2DS2-VASc poäng Rekommenderad behandling
0 Ingen behandling
1 Överväg behandling med antikoagulantia för manliga patienter (poäng bara för kvinnligt kön räcker ej för behandling)
> 2 Antikoagulantia (NOAK eller warfarin)
Källa: Janusinfo, Europeiska riktlinjer (PubMed)

Relaterade artiklar

Svar

  1. Hej, jag tycker om denna sidan för chads poäng. http://www.chadsvasc.org/ Man kan samtidigt slå in hasbled för se blödningsrisken. Noteras bör också att riskreduktionen med waran/Noak (anses jämbördiga) är 64%. Det kan alltså vara intressant hur stor risken är för blödning med avk. Om den ligger runt 64% av strokerisken bör mankanske ha den diskussionen med pat. Det kanske kommer ett nytt verktyg för blödningsrisk för NOAK snart. Att använda hasbled är en ganska osäker approximering.