Tolkning av MADRS-S

Läs merÖppna frågeformuläret

 

MADRS-S är ett frågeformulär där en patient själv får svara på nio frågor om sitt psykiska tillstånd. Frågorna omfattar sinnesstämning, oro, matlust och tar även upp förmåga att koncentrera sig och initiativförmåga. Varje fråga ger mellan 0 och 6 poäng. Maximal poäng är 54 poäng.

Antalet poäng ger vägledning i hur patienten mår psykiskt och är ett hjälpmedel tillsammans med den kliniska bedömningen och andra parametrar i att ställa diagnosen depression.

Tolkning av resultatet av MADRS-S

  • 0-12 poäng: Ingen eller mycket lätt depression
  • 13-19 poäng: Lätt depression
  • 20-34 poäng: Måttlig depression
  • ≥ 35 poäng: Svår depression

MADR-S är lättillgängligt och tar bara ett par minuter för patienten att fylla i. Patienten ska svara på hur han eller hon har mått under de senaste tre dagarna och svara spontant, utan längre betänketid. Vid bedömningen är det viktigt att också analysera vilka frågor patienten gett höga poäng.

Särskilt viktig är frågan om livslust och en bedömning av suicidalitet bör alltid göras. Suicidstegen kan användas som stöd för denna bedömning.

Läs också: Kriterier enligt DSM-5 för egentlig depression

Referens: Montgomery SA & Åsberg M. Br J Psychiatry 1979; 134:382-9

Relaterade artiklar

Svar