Sväljes hela

“Sväljes hela” är ett hjälpmedel som visar vilka läkemedel som måste eller bör sväljas hela. Förteckningen är framtagen av Apoteket AB och är en en sammanställning av uppgifter från läkemedelsföretagen.

Uppgifterna hämtas från, av Läkemedelsverket godkänd, produktresumé och bipacksedel och kompletteras vid behov med information direkt från företagen när så är möjligt.

Sväljes hela är avsett som ett hjälpmedel i klinisk vardag. I slutet av dokumentet finns förklaringar till de olika koder som syns i listan.

Läs merLäs mer: Sväljes hela (.pdf-format)

Om delbarhet i FASS

På FASS.se finns information om delbarhet för en stor del av tillgängliga läkemedel. De 12 standardformuleringar som ses där är:

De tolv standardformuleringarna i FASS är:

 • Sväljes hela
 • Kan delas
 • Får inte delas
 • Kan krossas
 • Får inte krossas
 • Kan tuggas
 • Får inte tuggas
 • Kan lösas upp
 • Får inte lösas upp
 • Kan öppnas (kapslar)
 • Får inte öppnas (kapslar)
 • Delbarhetsinformation saknas

Generellt kan sägas att läkemedel med modifierad frisättning (depot- och enteroberedningar) inte ska krossas.

Referens: Apoteket AB, Janusinfo

Relaterade artiklar

Svar